Sociale media

  • NL
Open the menu

VN-Top mist kans inzake onderzoek en ontwikkeling


De VN-Top over gezondheid, onderzoek en ontwikkeling (O&O) die de voorbije week in Genève plaatsvond, heeft niet geleid tot concrete acties voor de hervorming van het systeem voor medische innovaties dat de gezondheidsnoden van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden in grote mate over het hoofd ziet.

We hoopten dat regeringen een aantal veranderingen zouden eisen voor een gebrekkig systeem, maar ze zijn de uitdaging niet aangegaan”, stelde dr. Tido von Schoen-Angerer, directeur van de AZG-Campagne voor Toegang tot Basisgezondheidszorg. “Er werd geen steun verleend aan concrete voorstellen die ervoor moesten zorgen dat dringend de nodige geneesmiddelen en diagnosemiddelen voor typische aandoeningen voor de ontwikkelingslanden worden ontwikkeld. Dit is een gemiste kans gelet op de enorme behoeften die AZG in de dagelijkse praktijk ondervindt.”

De Intergouvernementele werkgroep voor volksgezondheid, innovatie en intellectueel eigendom (IGWG) kreeg de taak om een schema voor te stellen dat een oplossing moest bieden voor de tekorten inzake onderzoek en ontwikkeling en dat de toegang tot gezondheidsproducten moest verzekeren.

Bij de onderhandelingen is men er echter niet in geslaagd om deze historische kans te benutten. Er werd geen overeenstemming bereikt over de cruciale behoefte om alternatieve aanmoedigingsmechanismen voor onderzoek en ontwikkeling uit te werken.

Met deze status-quo, waarbij we al ons vertrouwen in liefdadigheidsorganisaties moeten stellen, zal het probleem niet opgelost worden”, stelde dr. von Schoen-Angerer. “Er is behoefte aan een ruimer, ambitieuzer kader voor onderzoek en ontwikkeling, en politiek leiderschap, in het bijzonder van de WHO. De onderhandelingen lieten een flink deel van de taken onbenut.”

De IGWG-onderhandelingen minimaliseerden ook de belemmeringen voor de toegang tot medicijnen als gevolg van intellectuele eigendomsrechten. Voor de aanwezige ontwikkelingslanden bleek het zelfs moeilijk om reeds lang bestaande oplossingen om de volksgezondheid te bevorderen, zoals de TRIPS-uitzonderingen, centraal op de agenda te houden.

Een aantal ontwikkelingslanden leverde een harde strijd om hun voorstellen voor een hervorming van onderzoek en ontwikkeling op tafel te krijgen. Aangezien de Top er niet in geslaagd is, heeft de Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van mei nu de taak om doortastende ideeën in concrete acties te vertalen.

De WHA moet nu bepalen hoe er vooruitgang kan worden geboekt, bijvoorbeeld met nieuwe, globale regels voor het regelen en sturen van onderzoek en ontwikkeling, met nieuwe aanmoedigingsmechanismen zoals de prijzen voor diagnosemiddelen voor tuberculose en andere essentiële gezondheidsproducten, en met manieren om de prijs van gezondheidsproducten te verlagen en de financieringsstromen voor O&O te verhogen.

IGWG

De Intergouvernementele werkgroep voor volksgezondheid, innovatie en intellectueel eigendom (IGWG) werd in mei 2006 opgericht door de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Resolutie WHA59.24 van de Wereldgezondheidsvergadering drong er bij de IGWG op aan om een “globale strategie en een globaal actieplan uit te werken om een stevige en duurzame basis te leggen voor de noodzakelijke en op reële behoeften gebaseerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor ziekten die vooral ontwikkelingslanden treffen.”

In mei 2007 vroeg resolutie 60.30 van de Wereldgezondheidsvergadering de directeur-generaal van de WHO “om de ontwikkeling aan te moedigen van voorstellen voor op reële behoeften gebaseerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, die aan de intergouvernementele werkgroep zouden worden voorgelegd en die een reeks aanmoedigingsmechanismen moesten omvatten, waaronder een oplossing voor de link tussen de kostprijs voor onderzoek en ontwikkeling en de prijs van medicijnen, vaccins, diagnosemiddelen en andere producten voor gezondheidszorg.”