Sociale media

  • NL
Open the menu

VN-donorconferentie Haïti moet toegang tot zorg waarborgen


De meerderheid van de Haïtiaanse bevolking is nog steeds extreem kwetsbaar. Daarom mag de VN-donorconferentie die morgen in New York wordt gehouden niet leiden tot maatregelen die de toegang tot medische zorg voor de bevolking beperkt.

Sinds de aardbeving verstrekken de medische instellingen gratis zorg aan hun patiënten. Er is nu echter al sprake van de herintroducering van een systeem van betalende zorgen, vanaf half april al.
“Als je nu de toegang tot gezondheidszorg laat afhangen van de financiële middelen van patiënten, negeer je de situatie zoals onze teams die vandaag in de straten en de kampen van Port-au-Prince zien,” aldus noodhulpcoördinator Karline Kleijer van Artsen Zonder Grenzen.
“Honderdduizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en moeten nu zien te overleven in bouwvallige hutjes gemaakt van plastic zeil, tentjes of overblijfselen van verwoeste huizen. En ze moeten ook nog eens met een paar honderd mensen één latrine delen. Onderdak, hygiëne, water en medische zorg blijven de dringendste noden."
"Enorme humanitaire noden blijven onbeantwoord. Het regenseizoen is begonnen, wat de huidige levensomstandigheden nog verder verergert. Wij hebben al gezien hoe grote delen van de kampen instortten door de regenbuien. Hierdoor moeten veel mensen opnieuw op zoek naar een veilig onderkomen.”
"De slachtoffers van de aardbeving hebben nog steeds nood aan postoperatieve zorgen, revalidatie, kinesitherapie en psychologische steun. Daarbij komen nog de nood aan verloskunde, kindergeneeskunde en traumaverzorging." De twee voornaamste ziekten die Artsen Zonder Grenzen daarnaast behandelt zijn luchtweginfecties en diarree.
“De Haïtianen moeten een efficiënte gezondheidszorg hebben,” verklaart Christophe Fournier, arts en internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “De financiële middelen die nodig zijn om de gezondheidsvoorzieningen draaiende te houden mogen gewoonweg niet verhaald worden op de extreem kwetsbare bevolking.”
Internationale hulp moet overwegen om rechtstreekse financiële ondersteuning te geven aan de gezondheidszorg in Haïti. Besluiten die tijdens de VN-conferentie in New York worden genomen moeten de Haïtiaanse gezondheidszorg in staat stellen tegemoet te komen aan de onmiddellijke medische noden van de bevolking.