Sociale media

  • NL
Open the menu

Vluchtelingenkamp in Brussel ontmanteld


Het akkoord over de opvang van asielzoekers dat bereikt werd op de Ministerraad van vrijdag is niet voldoende om een oplossing voor de onmiddellijke opvang van asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure te garanderen. Maar de aangekondigde maatregelen zijn een eerste stap in de goede richting, en tonen dat de overheid het dossier in handen heeft genomen.

Vijf ngo's (CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Caritas International) richtten afgelopen woensdag een tentenkamp op om onderdak te bieden aan 50 asielzoekers per nacht in het Gaucheretpark te 1030 Brussel.
Na de Ministerraad van afgelopen vrijdag 20 november werden enkele maatregelen aangekondigd om de crisis in de opvang van asielzoekers aan te pakken. Die zijn een stap in de goede richting, maar er is nog veel werk aan de winkel.
De burgemeester van Schaarbeek kondigde eveneens aan dat het kamp nog zou kunnen blijven staan tot maandagochtend. Maandag braken de ngo's het kamp dan op, om de asielzoekers niet met de politie te confronteren.