Sociale media

Open the menu

Vijf dingen om te weten over de tragische situatie in het zuiden van Gaza

Nadat de oorlog begin oktober uitbrak tussen Israël en Hamas in de Gazastrook, Palestina, hebben Israëlische troepen mensen herhaaldelijk gedwongen om van het noorden van Gaza naar het zuiden te trekken. Op dit moment is de humanitaire situatie in het zuiden van Gaza erbarmelijk en onveilig. Intensieve bombardementen en gevechten hebben meer dan 1,8 miljoen mensen ontheemd. Dit is ongeveer 80 procent van de totale bevolking van de Strook. Ongeveer één miljoen mensen worden gedwongen om naar het zuiden te verhuizen, waar de levensomstandigheden zelfs vóór het huidige conflict al overbevolkt en uitzichtloos waren.

Nu de wapenstilstand tussen Israël en Hamas in Gaza is opgeheven, zijn hier vijf dingen die je moet weten over de huidige situatie in het zuiden van Gaza, waar teams van Artsen Zonder Grenzen (AZG) aan het werk zijn.

Doneer nu

1. Mensen leven zonder de eerste levensbehoeften

Onze teams melden dat ze mensen in de rij zien staan voor voedsel, water en kookgas, terwijl honderdduizenden Palestijnen niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Ondanks dat erschillende vrachtwagens met hulpgoederen Gaza zijn binnengereden, blijven de noden enorm onvervuld. Hieronder vallen matrassen, warme kleding voor de winter, dekens en andere spullen.

Nu de Gazastrook door de Israëlische strijdkrachten is afgesloten van elektriciteit en de brandstofvoorraden zijn uitgeput, zijn alle essentiële diensten, zoals gezondheidszorg, water- en sanitaire voorzieningen en communicatie, vallen deze één voor één uit. De volledige belegering door de Israëlische regering heeft de hele bevolking van Gaza beroofd van essentiële voorzieningen zoals voedsel, water, onderdak en medische zorg.

2. De weinige medische voorzieningen die functioneren zijn overweldigd.

In het zuiden van Gaza functioneren op dit moment slechts acht van de elf gezondheidszorgfaciliteiten (UN OCHA, 26 november). Ze vangen momenteel veel meer mensen op dan normaal, wetende dat er een enorm gebrek is aan materiaal, middelen, water en stroom. Het gebrek aan ruimte is ook een probleem, want net als in het noorden zijn de ziekenhuizen in het zuiden een toevluchtsoord geworden voor duizenden ontheemden.

"Het hele gezondheidssysteem hier in Gaza heeft gewoon niet de capaciteit om de huidige situatie aan te kunnen", zegt Marie-Aure Perreaut, AZG-noodcoördinator in Gaza. "De ziekenhuizen zijn volledig overstelpt met de toestroom van gewonden die ze de afgelopen weken hebben ontvangen."

In de Martyrs kliniek in Khan Younis, waar onze teams werken, is het aantal consulten per dag gestegen van ongeveer 250 naar ongeveer 1.000 consulten.

In andere ziekenhuizen die onze teams bezochten zijn bijna geen bedden meer en liggen patiënten in de gangen te wachten op behandeling.

Mensen liggen op ziekenhuisbed

3. De extreem hoge bevolkingsdichtheid heeft - en zal - gevolgen hebben voor de gezondheid

De Gazastrook is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Er wonen iets meer dan 2 miljoen mensen in de Strook, in een gebied van 365 km2, oftewel ongeveer de helft van de grootte van New York City. De gedwongen verplaatsing van bijna de hele bevolking van Gaza naar een kleinere, afgebakende ruimte in het zuiden maakt de bevolkingsdichtheid nog hoger. Een miljoen mensen zitten opeengepakt in een relatief klein gebied; ze kunnen zich niet verplaatsen en zijn volledig afhankelijk van humanitaire hulp. De verschrikkelijke leefomstandigheden brengen de gezondheid van de mensen in gevaar.

"We zien een toenemend aantal kinderen en vrouwen met verwondingen aan hun huis, meestal door brandwonden en andere aandoeningen," zegt Marie-Aure. "Deze verwondingen illustreren duidelijk de extreem precaire leefomstandigheden en de overbevolking van de opvanghuizen en de kampen."

Een bevolkingsdichtheid zo hoog als nu het geval is in het zuiden is een risico op het vlak van overdraagbare ziekten. Mensen die in overvolle ruimten leven, met een gebrek aan water en sanitaire voorzieningen en zonder preventie- en bewakingssysteem, is een recept voor een ramp voor ziekten als cholera en mazelen.

"Vandaag ontvingen we een geval dat te maken heeft met complicaties van chronische ziekten, infecties, virussen en bacteriën die veel mensen hebben door de overbevolkte leefomstandigheden in opvangcentra zoals centra en scholen", zegt Jameel Awad Allah, een AZG-verpleegkundige in de Martyrs Clinic.

4. Er is een overweldigende behoefte aan verzorging van oorlogswonden en geestelijke gezondheid.

In de Martyrskliniek geven onze teams poliklinische consulten aan kinderen en volwassenen, en verzorgen ze wondverband, meestal van ontploffingen en geïnfecteerde wonden. Onze teams doen ook triage en verwijzen traumagevallen door naar het Nasser ziekenhuis.

De ziekenhuizen die nog operationeel zijn, worden overspoeld met oorlogsgewonden.

"De meeste gevallen die we hier binnenkrijgen zijn het gevolg van de oorlog, van granaatscherven of breuken," zegt Awad Allah in de Martelarenkliniek. "We hebben ook gevallen van brandwonden."

Naast de behoefte aan chirurgische zorg, brandwonden en wondverzorging als gevolg van de bombardementen en beschietingen, observeren onze teams de basisbehoeften aan gezondheidszorg, zoals kraamzorg, algemene geneeskunde en vooral geestelijke gezondheidszorg. In Khan Younis bieden we sessies geestelijke gezondheid voor kinderen en vrouwen.

"We bieden geestelijke gezondheidszorg aan alle mensen die hier zijn, vooral aan de ontheemden", zegt Marwa Abu Al Nour, een AZG-psycholoog. "De meest voorkomende dingen die ik zie bij kinderen zijn nachtmerries, bedplassen, angst en schrik. We proberen hen zoveel mogelijk te ondersteunen via recreatieve activiteiten."

Gaza

5. AZG-teams reageren in het zuiden van Gaza

Vandaag werkt AZG in twee ziekenhuizen in het zuiden van Gaza, Nasser en Al-Aqsa ziekenhuizen en in twee klinieken in Khan Younis, Martyrs en Beni Suhaila klinieken.

In het Nasser ziekenhuis bieden we spoedeisende hulp en chirurgische behandeling, onder andere aan patiënten met traumatische verwondingen en ernstige brandwonden. We ondersteunen ook de afdeling Spoedeisende Hulp en de ICU.

In het Al Aqsa ziekenhuis, in het Middengebied, zijn we gestart met activiteiten om  het ziekenhuispersoneel te ondersteunen. We werken aan wondverband en poliklinische consulten voor patiënten met verwondingen door explosies en brandwonden.

In de Martyrs-kliniek bieden we poliklinische consulten en consulten over geestelijke gezondheid en basisgezondheidszorg, zoals het verbinden van wonden, in de Beni Suhaila-kliniek.