Sociale media

  • NL
Open the menu

Verschrikkelijke toestanden in gevangenissen


Artsen Zonder Grenzen startte een interventie in de gevangenis van Guéckédou, in het zuidoosten van Guinee, in september 2008.

Toen het team aankwam, stelde het vast dat één op drie gevangenen ondervoed was, en één op vijf ernstig ondervoed. Afschuwelijke hygiënische omstandigheden leidden tot uitdroging en infecties van de huid en ademhalingswegen. In de overvolle cellen zaten minderjarigen samen met volwassenen en gevangenen met tuberculose samen met anderen.
Artsen Zonder Grenzen besloot naar buiten te komen met de grote noden die het op vlak van gezondheid en voeding zag in Guéckédou. Eind november publiceerde organisatie een eerste stuk over de gevangenis.
De situatie in de gevangenis van Guéckédou werd verder opgevolgd, maar de teams bezochten intussen ook andere gevangenissen en deden ook daar interventies. De wantoestanden in Guéckédou zijn helaas geen geïsoleerde gevallen. Daarom besloot Artsen Zonder Grenzen een rapport op te stellen.
Dat rapport heeft verschillende doelen. Het beschrijft de medische observaties, zoals de ondervoeding, de gezondheidssituatie en het gebrek aan water, ruimte, hygiëne, enz. Maar het maakt ook duidelijk dat interventies van humanitaire organisaties de verantwoordelijkheid voor het leven en de gezondheid van gedetineerden niet kunnen overnemen.
Het rapport wil de Guinese autoriteiten de (inter)nationale standaarden voor de behandeling van gevangenen te respecteren. Tegelijk moedigt het donoren en organisaties aan om te reageren op de schrijnende toestanden in de Guinese gevangenissen. Het gaat immers om hoogdringende en ernstige gevallen die echter voorkomen bij een beheersbaar aantal mensen, tussen de 2.500 en 3.000.
De diplomatieke onderhandelingen worden verder gezet, maar tegelijk wordt de inhoud publiek gemaakt. Artsen Zonder Grenzen wil vrijuit spreken over de gevangenissen van Guinee.

Lees het rapport