Sociale media

  • NL
Open the menu

Verklaring van AZG over beslissing UNITAID rond patentpool


Artsen Zonder Grenzen reageert enthousiast op de beslissing van de Raad van Bestuur van UNITAID om verdere stappen te ondernemen voor de oprichting van een patentpool* voor geneesmiddelen. Doel: mensen in lage- en middeninkomenslanden betere toegang geven tot goedkopere en meer doeltreffende geneesmiddelen.

“UNITAID geeft hier blijk van een grote visie en inzicht in wat er echt nodig is. Dit zou veel impact kunnen hebben, zowel voor de toegang tot geneesmiddelen als op het vlak van medische innovatie”, aldus Ellen ‘t Hoen, beleidsdirecteur van de AZG-Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen. "Of het zal lukken of niet, hangt af van de bereidheid van patenthouders om de relevante patentrechten in de pool te delen, in ruil voor royalty's.”

“We moeten manieren vinden om de prijzen van nieuwe geneesmiddelen te verlagen”, verklaarde dr. Selina Lo, medisch coördinator van de AZG-campagne. “Vandaag betalen we in het beste geval tussen 613 en 1.022 USD voor de nieuwste, door de WGO aanbevolen eerstelijnsgeneesmiddelen tegen aids. Dat is zeven tot twaalf keer meer dan de oudere eerstelijnsgeneesmiddelen, die momenteel 87 USD kosten per patiënt per jaar. Zoals we eerder al zagen met de oudere aidsremmers, is verhoogde concurrentie de beste manier om dat doel te bereiken. Een patentpool kan die concurrentie bevorderen.”

“Patentpools maken het ook mogelijk om meer vaste-dosiscombinaties te ontwikkelen, waarbij één pil verschillende geneesmiddelen bevat”, vervolgt Ellen ‘t Hoen. “Patenten op de afzonderlijke bestanddelen van een vaste-dosiscombinatie kunnen de ontwikkeling en productie van zo'n combinatieformule in de weg staan. Een patentpool omzeilt dat probleem, door producenten een 'one-stop-shop' aan te bieden voor licenties van de verschillende intellectuele eigenaars. Generische producenten krijgen licenties, in ruil voor de betaling van royalty's, waardoor ze de verschillende componenten van een vaste-dosiscombinatie kunnen samenvoegen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van kindvriendelijkere geneesmiddelen.”

* Patentpool

Een patentpool is een mechanisme waarbij een aantal patenten van verschillende entiteiten, zoals bedrijven, universiteiten of onderzoeksinstellingen, verleend wordt aan anderen, voor productie of verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld van pediatrische formules of vaste-dosiscombinaties. De patenthouders ontvangen royalty's, die door de patentgebruikers betaald worden. De pool beheert de licenties, onderhandelt met de patenthouders en ontvangt en betaalt de royalty's.
Een patentpool kan de beschikbaarheid van generische versies van nieuwe geneesmiddelen bevorderen, omdat het ontwikkelingsproces kan beginnen lang vóór het patent van twintig jaar afloopt. Tegelijk helpt zo'n pool de potentiële markt te vergroten, omdat bedrijven die geneesmiddelen produceren onder licentie uit de patentpool, ze naar alle betrokken landen kunnen exporteren. Patentpools maken deel uit van de “Globale Strategie inzake Volksgezondheid, Innovatie en Intellectuele Eigendom”, die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs goedkeurde om de toegang tot geneesmiddelen te helpen bevorderen. 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf