Sociale media

  • NL
Open the menu

Urgentie in Niger: overzicht van onze programma’s


AZG is in Niger actief in de regio’s Maradi en Tahoua, waar de organisatie zwaar* ondervoede kinderen verzorgt en medische en voedselhulp te verstrekt aan matig* ondervoede kinderen. Om deze projecten tot een goed einde te kunnen brengen, zijn 50 buitenlandse en 450 Nigerese medewerkers gemobiliseerd. Over heel 2005 verwacht AZG 8.450 ton voedsel te zullen distribueren. Het voorlopige budget voor deze noodoperatie bedraagt 9 miljoen euro.

Zware ondervoeding: al 12.600 kinderen verpleegd

AZG verpleegt zwaar ondervoede* kinderen in vijf therapeutische voedingscentra – in Maradi, een centrum dat in 2004 werd geopend, en in Aguié, Dakoro, Tahoua en Keita, centra die sinds mei 2005 een voor een de deuren openden om de zwaarste nood te lenigen – en in 26 voedingscentra voor de ambulante opvolging van ondervoede kinderen.
Tussen 1 januari 2005 en half juli heeft AZG in deze centra 12.600 zwaar ondervoede kinderen behandeld. Het ritme waarmee de kinderen worden toegelaten is verhoogd: sinds juni gemiddeld 1.000 kinderen per week. Over heel 2005 verwacht de organisatie ongeveer 30.000 zwaar ondervoede kinderen te moeten verplegen. Vorig jaar nam AZG er 10.000 op in het therapeutische voedingscentrum van Maradi.
De kinderen die in de AZG-centra worden toegelaten, ontvangen speciaal voedsel (therapeutische melk, Plumpy’nut ®) en medische verzorging. Bovendien wordt ook aan hun families voedsel uitgedeeld: gedurende de periode dat ze verpleegd worden, ontvangen ze wekelijks een “beschermingsrantsoen” van 5 kilo Unimix (meel verrijkt met vitaminen en mineralen) en 1 liter olie. Wanneer het kind het programma verlaat, ontvangt het een “ontslagrantsoen” van 85 kilo voedsel (50 kg gierst, 25 kg bonen, 5 liter olie).
De totale distributie in 2005 in het kader van onze programma’s voor zwaar ondervoede kinderen bedroeg naar schatting

  • 200 ton Plumpy’nut ®
  • 815 ton Unimix
  • 1.630 ton granen
  • 815 ton bonen
  • 491.000 liter olie
Matige ondervoeding: 4.500 ton voedsel te distribueren

Om ook hulp te verlenen aan matig ondervoede kinderen onder de vijf jaar en aan kinderen die extra kwetsbaar zijn (kleiner dan 65 centimeter), zal AZG haar operaties uitbreiden en gerichte voedseldistributies organiseren.
Om daarnaast aan deze ondervoede of kwetsbare kinderen gezondheidszorg te bieden, worden binnenkort vijf eenheden voor pediatrische verzorging geopend in de buurt van onze therapeutische voedingscentra.
In termen van voedselhulp is het ons doel om in de regio’s waar AZG actief is, drie maanden lang, één keer per maand, 25 kilo Unimix en 5 liter olie doel uit te delen aan 50.000 kinderen. De eerste distributies vonden op 23 juli plaats in de regio Maradi.
Tot het eind van het jaar zou in totaal 3.750 ton Unimax en 750.000 liter olie moeten worden gedistribueerd.
* We spreken van matige acute ondervoeding wanneer de verhouding tussen gewicht en lengte tussen 70 en 80% van de normale verhouding ligt. We spreken van zware acute ondervoeding wanneer de verhouding tussen gewicht en lengte minder dan 70% van de normale verhouding is. Algemene acute ondervoeding omvat zowel zware als matige ondervoeding.