Sociale media

  • NL
Open the menu

Uitbreiding project ontheemden


Artsen Zonder Grenzen (AZG) gaat haar activiteiten voor ontheemden in Servië uitbreiden naar de districten Nis en Pirot, aan de oostgrens met Bulgarije. Op dit ogenblik is AZG vooral werkzaam in Pcinja en Jablanica, twee districten die grenzen aan Kosovo. AZG werkt er in collectieve vluchtelingencentra en voorziet private behuizing voor de ontheemden. Het project zou duren tot het einde van de winter.

AZG probeert de vluchtelingen in Zuid-Servië van onderdak, water en sanitair te voorzien, de hygiëne te controleren en ervoor te zorgen dat er een minimum aan comfort is vóór de winter begint. Het betreft voornamelijk Serviërs en Roma-zigeuners die de laatste jaren Kosovo ontvlucht zijn, en "oude" vluchtelingen van de oorlog in Kroatië en Bosnië in 1995. In totaal gaat het om zo'n 45.000 mensen. De meeste ontheemden in Zuid-Servië wonen in huizen; slechts zo'n tien tot vijftien procent woont in collectieve centra.
In Nis en Pirot wil AZG 15 collectieve centra en 30 woningen bij het project betrekken. Het doel van de woningen is stabiele behuizing te voorzien op middellange termijn, weg van de collectieve centra. Er bestaat hiervoor een bijzondere overeenkomst tussen de begunstigde, de eigenaar van de woonst, AZG en de lokale overheid. De vluchtelingen herstellen het huis en hoeven in ruil daarvoor gedurende drie jaar geen huur te betalen. AZG schenkt een deel van het materiaal voor de heropbouw. De lokale overheid maakt het contract officieel.
Artsen Zonder Grenzen begon haar interventie in de collectieve centra in Zuid-Servië begin 2000, met de distributie van hygiënekits, water en sanitaire voorzieningen en heropbouwactiviteiten. Het project voor private behuizing startte in september 2000 in Pcinja en Jablanica. Sinds mei 2001 werkt AZG ook in en rond Presevo, meer bepaald om de specifieke humanitaire situatie van de Albanese bevolking daar op te volgen, en om op gepaste wijze te kunnen interveniëren indien nodig.