Sociale media

  • NL
Open the menu

Uitbarsting van meningitis in Rwanda: AZG stuurt vaccins en versterkt haar medisch team


Naar aanleiding van een meningitisepidemie die sinds half juni al aan 40 mensen het leven kostte, heeft AZG aan het Rwandese Ministerie van Volksgezondheid 150.000 vaccindosissen geleverd voor een vaccinatiecampagne.

Aanvankelijk werden slechts enkele geïsoleerde gevallen van meningitis waargenomen in het gezondheidsdistrict Kibilizi, in de zuidelijke provincie Butare, op 136 km van de hoofdstad Kigali. En dus organiseerde het Ministerie van Volksgezondheid een eerste vaccinatiecampagne. Deze richtte zich op 10.000 mensen (met uitzondering van baby's jonger dan 6 maanden) in het district Kibilizi.
Ondanks deze inspanning, spreidde de meningitis zich verder uit. Na enkele dagen werd duidelijk dat het aantal patiënten dat de symptomen vertoonde veel groter was dan gedacht. Half juli zagen de gezondheidsinstanties in dat het om een epidemie ging en besloten zij over te gaan tot een massale vaccinatiecampagne voor de hele bevolking van de provincie Butare, ongeveer 800.000 mensen.
Het aantal dodelijke slachtoffers door meningitis is moeilijk vast te stellen, en de officiële cijfers onderschatten wellicht de invloed van de epidemie. Heel wat mensen gingen niet naar de gezondheidscentra omdat ze geen gezondheidszorg konden betalen, of stierven thuis omdat ze dachten dat de symptomen op een voedselvergiftiging wezen.
"De bevolking is nu in paniek. Sommige patiënten die we zagen, vertelden ons dat ze liever thuis stierven dan op consultatie te gaan", zegt dokter Saidou Dialo, medisch coördinator bij AZG. "Aanvankelijk dachten de mensen dat ze een voedselvergiftiging hadden opgedaan, en omdat ze geen gezondheidszorg kunnen betalen, gingen ze niet naar de dokter in een van de nationale gezondheidscentra."
Naar aanleiding van deze berichten, begon het medische team van AZG aan de bevolking uit te leggen dat zij gratis zouden worden behandeld. Zij drongen er bij de mensen op aan dat ze een dokter zouden raadplegen in een van de gezondheidscentra.
Naast de vaccins die werden geleverd aan de lokale gezondheidsdiensten en de behandeling die werd verstrekt aan 500 patiënten, stuurde AZG ook een verpleegkundige die gespecialiseerd is in epidemieën, om het lokale medische personeel te ondersteunen bij de verzorging van meningitispatiënten.