Sociale media

  • NL
Open the menu

Tsunamigebied getroffen door overstromingen


Al bijna drie maanden teisteren de moessonregens en -stormen de staat Tamil Nadu in het zuiden van India. De streek werd eerder getroffen door de tsunami van december 2004.

Op 27 november ging een team van AZG van start met medische en logistieke bijstand aan de landelijke bevolking van Chidambaram, ten zuiden van Cuddalore. Van hieruit snelden mobiele teams te hulp in de dorpen Elanangoor, Sivayam, Panchayat of Thirunariyur en Panchayat of Sirakalamdanallur, waar tienduizend mensen gedurende vijf dagen volledig van de buitenwereld afgesloten waren.
“We hebben beslist om onze acties in deze regio te concentreren omdat dit gebied door de diverse hulpverleningsoperaties genegeerd werd”, verklaart Cedric Martin, AZG-landverantwoordelijke voor India. “Alle hulp ging naar de dorpen die in 2004 al door de tsunami werden getroffen. Niemand kwam naar hier om de mensen te helpen.”
Toen het eerste team in het gebied arriveerde, stelde het vast dat veel hutten waren weggespoeld en dat de mensen al hun bezittingen kwijt waren.
Op sommige plaatsen stond het water 1,5 tot 2 meter hoog en hadden de mensen hun toevlucht gezocht in tempels, moskeeën, scholen en gemeentelijke gebouwen. Hechte gemeenschapsnetwerken boden de eerste noodzakelijke hulp aan de mensen die hun huis en hun vee hadden verloren.
Er waren al een mobiele gezondheidspost en een busapotheek aanwezig voor de slachtoffers van de tsunami. Hierdoor kon AZG de dorpen langsgaan om medische verzorging te bieden. In minder dan twee weken deelde het team van AZG dekens uit aan 1.300 families en werden gemiddeld 70 consulten per dag verricht.
“Hoewel de mensen al vrij kwetsbaar waren door een algemene afwezigheid van toegang tot gezondheidzorg, vonden we geen ernstige huidinfecties en gelukkig was het aantal gevallen van diarree niet voldoende om van een epidemie te spreken. We hebben onze medische consulten gebruikt als waarschuwingssysteem om de eerste tekenen van besmettelijke ziektes op te sporen. Door de dode dieren konden de oppervlaktewateren immers gemakkelijk de bronnen drinkwater besmet hebben en moesten we waakzaam blijven”, aldus Martin.
Momenteel vormt opvang het grootste probleem. Op sommige plaatsen zijn de mensen al gestart met de heropbouw, een werk dat enkele dagen duurt. In andere gebieden zou de heropbouw minstens twee maanden in beslag kunnen nemen.
Bij het begin van de operatie hielp AZG eveneens een plaatselijke niet-gouvernementele organisatie, de Democratic Youth Federation of India (DYFI), bij de aankoop van voedsel en het installeren van kleine gaarkeukens.
“Het aantal consultaties is afgenomen en we zien geen alarmerende tekenen van epidemieën meer. Bijgevolg bouwen we ook onze aanwezigheid in Tamil Nadu af en zullen we het project voor het einde van de maand sluiten. Het is nu tijd voor heropbouw, een taak die is weggelegd voor de Indiase regering”, volgens Martin.