Sociale media

  • NL
Open the menu

Toename van geweld bemoeilijkt zorgverlening


AZG verleent hulp aan de slachtoffers van gewapende conflicten aan de noordwestelijke grens, de stammengebieden en in Baluchistan.

Artsen Zonder Grenzen (AZG) werkt sinds 1998 in Pakistan, om medische zorg te verlenen aan Pakistani en vluchtelingen die lijden onder de gevolgen van natuurrampen en gewapende conflicten. Pakistan heeft één van de hoogste kinder- en moedersterftepercentages in de regio. Er is weinig toegang tot goede en betaalbare gezondheidszorg, vooral in afgelegen plattelandsgebieden. Daar blijft zuiver drinkwater schaars en zijn de sanitaire omstandigheden slecht. Vrouwen en kinderen vormen de kwetsbaarste bevolkingsgroep. Zij worden het zwaarst getroffen door het gebrek aan gezondheidszorg.
AZG heeft momenteel medische activiteiten in de Noordwestelijke Grensprovincie (NWFP, North West Frontier Province), de Federaal Bestuurde Stamgebieden (FATA, Federally Administered Tribal Areas) en in Baluchistan. De organisatie beschikt hiervoor over 429 nationale en 23 internationale medewerkers.

Stamgebieden, NWFP: Geweld bemoeilijkt de toegang tot gezondheidszorg

AZG is actief in sommige van de Federaal Bestuurde Stamgebieden (FATA) en in de Noordwestelijke Grensprovincie (NWFP) in Pakistan. Langs de grens met Afghanistan braken enkele jaren geleden gevechten uit om de controle te verwerven over het gebied. Het Afghaanse conflict heeft zich niet alleen uitgebreid tot over de grens, momenteel nemen ook de gevechten toe tussen het Pakistaanse leger en gewapende oppositiegroepen in het westen van het land, en is het sektarisch geweld dramatisch verergerd. Volgens de AZG-teams worden er steeds meer rechtstreekse aanvallen gepleegd tegen burgers. De teams moeten vaak schuilen in de ziekenhuizen, er zijn ambulances aangevallen en het wordt steeds moeilijker om gewonde patiënten door te verwijzen voor chirurgische zorg.

Swat-district

Geregelde bombardementen, zelfmoordaanslagen en lange spertijden hebben de bewegingsvrijheid in het Swat-district drastisch verminderd. De bevolking krijgt zeer moeilijk toegang tot de gezondheidscentra. Tot vorig jaar was er hier geen geweld, maar ondertussen heeft het conflict ook dit gebied bereikt. Er zijn veel zwaargewonde burgerslachtoffers en het normale dagelijkse leven is ernstig verstoord. Het geweld neemt toe en de teams stellen vast dat veel mensen met zware trauma's kampen.
In Saidu, waar AZG het districtziekenhuis ondersteunt, kreeg de eerstehulpafdeling alleen al in augustus 309 patiënten met oorlogswonden over de vloer. Sinds november 2007 verleent AZG basisgezondheidszorg, organiseert ambulancediensten en deelt hulpgoederen uit aan de bevolking van het door het conflict geteisterde Swat-district.
Sinds het uitbreken van de gevechten heeft AZG geneesmiddelen, medisch materiaal en uitrusting bezorgd aan de spoedgevallendienst van het ziekenhuis van Mingora. De spoedgevallendiensten van de twee belangrijkste ziekenhuizen van de zwaarst getroffen subdistricten van Swat (Kabal en Matta) hebben extra personeel, medische uitrusting en geneesmiddelen gekregen. Het AZG-team verricht ook logistieke basisherstellingen en deelt voedsel, hygiënekits en onderdakmateriaal uit aan de ontheemde bevolking.
Samen met vrijwillige artsen van de ‘Swats Doctor Society’, een niet-gouvernementele organisatie, beheert AZG mobiele klinieken op vijf verschillende plaatsen in Upper Swat. Ze verrichten ongeveer 4.000 consulten per maand en verstrekken medische zorg aan de bevolking, die door het uitgaansverbod vaak de stad en de gezondheidsdiensten niet kan bereiken.
Om de veiligheid te verhogen, heeft AZG een gemakkelijk herkenbare ambulancedienst opgericht die de hele regio kan doorkruisen en patiënten veilig naar het ziekenhuis kan brengen. Tijdens de lange spertijd die het leger oplegt, mogen alleen AZG-ambulances en een lokale vrijwillige ambulancedienst rondrijden. Tussen december 2007 en augustus 2008 werden 1.042 patiënten overgebracht per ambulance.

District Bajaur/Lower Dir

In augustus 2008 escaleerde het geweld in het district Bajaur, waardoor meer dan 350.000 mensen gedwongen werden om het gebied te ontvluchten. 95.000 vluchtelingen vonden een onderkomen in het district Lower Dir, van wie 35.000 in de gebieden Samar Bagh en Munda. De AZG-teams hebben rechtstreeks hygiënekits en niet-voedingsproducten uitgedeeld aan meer dan 11.000 mensen. Daarnaast verleent AZG medische diensten via een vast team en mobiele klinieken in deze twee gebieden.
De situatie in Dir is onstabiel en verandert snel. Door de onveiligheid moesten vluchtelingen, die naar huis waren teruggekeerd voor de ramadan, een paar dagen later naar tijdelijke kampen vluchten. Om de groeiende toestroom aan te kunnen, begon AZG te werken in de kampen: ze bouwde tenten en toiletten en gaf de mensen toegang tot zuiver drinkwater en medische zorg. Vanaf de derde week van september 2008 verbleven er meer dan 5.000 mensen in een kamp in Samar Bagh, een dorp dicht bij de grens met Bajaur. Gezien de aanhoudende militaire operaties zal dat aantal de komende weken vermoedelijk nog stijgen. AZG zal medische zorg blijven verlenen en water en sanitaire steun blijven geven aan de ontheemden (en hun gastgezinnen), tot ze naar huis kunnen terugkeren.

District Charsadda

Honderden gezinnen hebben een onderkomen gevonden in Charsadda, op de vlucht voor het geweld in Bajaur. Ongeveer 600 gezinnen hebben zich gevestigd in het Palosa-kamp, een school aan de rand van de stad. De lokale autoriteiten en ngo's schoten snel in actie om de vluchtelingen te helpen, maar één van de belangrijkste problemen in het kamp was toegang tot water en gebrek aan functioneel sanitair. 53 % van de patiënten kwam op consult voor waterige diarree. AZG bood toegang tot zuiver drinkwater en installeerde een functioneel wc-systeem, een wasruimte en degelijk sanitair. Ze deelde ook hygiënekits, dekens en plastic zeilen uit.
Er zal een diarreebehandelingseenheid opgericht worden in het kamp, die de autoriteiten van het district Charsadda helpt bij case management en ontsmetting. Hoewel het aantal gevallen van diarree momenteel dankzij de watsanactiviteiten afneemt, blijft het toch een probleem voor het kamp en de naburige gemeenschap.

Regio Peshawar

De buurt van Peshawar werd in augustus getroffen door een plotselinge overstroming die ongeveer 200.000 slachtoffers maakte. De mensen moesten snel hun huis uitvluchten en al hun bezittingen achterlaten. Er zijn kampen opgericht en er wordt noodhulp verleend, maar in sommige gebieden is de watervoorzienig en de levering van sanitair en voldoende voedsel een probleem. Ook diegenen die op de vlucht zijn voor het geweld in Bajaur hebben zich bij de vluchtelingen gevoegd. AZG werkt momenteel in Kander Kheil, een verwoest dorp, waar het een mobiel medisch team inzet en non-food items uitdeelt.

District Kurram

Door het sektarisch geweld in Kurram, één van de zeven districten in FATA, wordt de hulpverlening in de steden Alizai en Sadda steeds moeilijker. De spanningen bereiken een nieuw hoogtepunt, terwijl er in NWFP en FATA flink gevochten wordt.
AZG houdt zich in Kurram vooral bezig met moeder- en kindzorg en pediatrische hulpverlening. Sinds maart 2006 verleent ze ambulante en interne pediatrische zorg in het ziekenhuis van Alizai. In mei 2007 ging ze ook aan de slag in het ziekenhuis van Sadda, waar ze reproductieve gezondheidszorg verstrekt, inclusief verloskundige spoedoperaties en neonatale diensten. De aanwezigheid van internationale medewerkers is beperkt. Vandaar dat het project gedurende langere perioden beheerd wordt door lokaal personeel. Het sinds eind 2007 aanhoudende geweld heeft het aantal patiënten dramatisch doen dalen. Door de onveilige situatie wagen alleen nog de meest kritieke patiënten het om naar de medische diensten te reizen. In 2007 behandelden de teams gemiddeld 1.800 patiënten per maand, maar in 2008 zakte het aantal consulten naar minder dan 600 per maand. De afgelopen maanden was het onmogelijk om veilig binnen en buiten Kurram te reizen, waardoor het te gevaarlijk werd om personeel te verplaatsen. In Alizai is de kliniek al maanden niet meer behoorlijk bevoorraad.
AZG heeft de vluchtelingen die op de velden aan de rand van Sadda verblijven onderdak, hygiëne- en kookkits gegeven. Het ziekenhuis in Sadda heeft ‘clash response kits’ en benodigdheden gekregen om een uitbraak van waterige diarree te kunnen bestrijden.

District Malakand

In oktober 2006 begon AZG te werken in Malakand. Malakand is een bergachtig gebied waar heel wat gezondheidsstructuren onderbemand zijn. AZG ondersteunt er vijf van die structuren om de basisgezondheidszorg te verbeteren, met bijzondere nadruk op moedergezondheid. Er is vooral te weinig vrouwelijk personeel, waardoor de specifieke gezondheidsbehoeften van vrouwen niet gelenigd worden.
AZG richtte in december 2007 een spoedgevallendienst op in het ziekenhuis van Dargai en bouwde kort nadien een vrouwenkliniek met integrale verloskundige spoedzorg en een operatiezaal. In de eerste helft van 2008 verrichtte het team meer dan 11.283 consulten in de spoeddienst en voerde het ongeveer 697 bevallingen uit. De spoedgevallendienst ziet zowat 500 patiënten per week en verricht gemiddeld twee spoedoperaties per dag. In het kleine ziekenhuis van Agra heeft AZG één van de personeelskwartieren verbouwd tot een vrouwenkliniek die reproductieve gezondheidszorg verstrekt, zoals pre- en postnatale zorg en bevallingen. Tijdens dezelfde periode (eerste helft van 2008) werden 7.729 algemene consulten verricht en 56 bevallingen uitgevoerd.

Stamgebied Kala Dhaka en ziekenhuis van Darband (district Mansehra)

AZG ondersteunt het plattelandsziekenhuis van Darband, om er een functioneel doorverwijssysteem te waarborgen. Momenteel werkt er een medisch team op de ambulante afdeling en de interne ziekenhuisafdelingen, dat ook de spoedgevallen helpt te behandelen. Matige gevallen worden opgevangen in Darband, terwijl de zeer ernstige gevallen doorverwezen worden naar een gespecialiseerde dienst in Abbotabad of Mansehara.
In het stamgebied Kala Dhaka van de NWFP bereidt AZG momenteel een programma voor om te kunnen reageren op een epidemie van cutane leishmaniasis. Onze teams schatten dat in sommige dorpen 60 tot 70 % van alle kinderen besmet zijn. De eerste gevallen van leishmaniasis zullen behandeld worden in het ziekenhuis van Darband.

Hulp aan Afghanen, ontheemden en verwaarloosde patiënten in Baluchistan


AZG verleent zorg in een ruraal gezondheidscentrum en ondersteunt moeder- en kindzorg in Kuchlak, een overwegend Afghaans vluchtelingenkamp net ten noorden van Quetta. Ze verricht er meer dan 5.000 medische consulten per maand, waaronder moederzorg en geestelijke gezondheidszorg. AZG runt ook een ambulant therapeutisch voedingsprogramma en is gestart met de behandeling van cutane leishmaniasis.
In de grensstad Chaman hebben de gezondheidsactoren het moeilijk om zorg te verlenen aan de stadsbewoners, en de vluchtelingen en patiënten uit het naburige Afghanistan. Sinds mei 2007 ondersteunt AZG het ziekenhuis van Chaman met reproductieve gezondheid, inclusief verloskundige spoedzorg en neonatale diensten en voeding. De herlancering van de medische diensten werd vergemakkelijkt doordat AZG voordien al gewerkt had in de Afghaanse vluchtelingenkampen rond Chaman, tot eind 2004.
In september 2008 lanceerde AZG een nieuw project in de oostelijke districten van Jafarabad en Nasirabad. De regio is rijk aan gasreserves, maar de gezondheidszorg is er primitief. Er woedt hier al meer dan 30 jaar een hevig intern conflict. AZG was actief in de regio tijdens de overstromingen die de cycloon Yemyin in de zomer van 2007 veroorzaakte. Ze stelde ook verontrustende ondervoeding vast in Jafarabad en Nasirabad. De opening van een noodvoedingsprogramma voor kinderen onder de vijf jaar in Usta Muhammad is een eerste stap, en tijdens de eerste week werden er 68 kinderen opgenomen. Het is de bedoeling het programma uit te breiden met moeder- en kindzorg.

In juni 2007 veroorzaakten zware moessonregens, die nog verergerd werden door de cycloon Yemyin, overstromingen. In het westelijke deel van Baluchistan (Mekran) raakten duizenden mensen ontheemd.
AZG bood noodhulp, als aanvulling op de activiteiten van het ministerie van Volksgezondheid. Verder verleende ze ook water- en sanitaire ondersteuning en deelde ze non-food items, waaronder hygiënekits, uit als aanvulling op onderdakmateriaal. Tijdens die noodsituatie leverden de AZG-teams meer dan 150.000 liter behandeld drinkwater per dag in het district Ormara. In Pasni hielpen ze bij de chloorbehandeling van vrachtwagens die naar de stad kwamen en richtten ze distributiepunten op voor zuiver drinkwater. In en rond Turbat (district Kech) deelde AZG muskietennetten uit aan de ontheemden. Het medische team behandelde tijdens de eerste weken na de overstromingen meer dan 1.000 patiënten met acute waterige diarree, malaria en huidinfecties. Er werden eveneens een cholerabehandelingscentrum en vijf punten voor orale rehydratatie opgericht. Er werden artsen en verpleegkundigen gestuurd om extra ondersteuning te bieden en mobiele klinieken te runnen, specifiek voor geïsoleerde gemeenschappen.
Na de spoedinterventie trok AZG naar Turbat, om de basisgezondheidszorgdiensten te ondersteunen. In elk van de vier gezondheidscentra (twee landelijke gezondheidscentra en twee eenheden voor basisgezondheidszorg) worden elke dag tussen 60 en 100 consulten verricht.

In Turbat doet AZG ook aan malariabehandeling en -preventie, want het is één van de gebieden in Pakistan met de hoogste malaria-incidentie. Sinds vorig jaar zijn er ongeveer 7.900 personen gescreend met snelle malariatests (‘paracheck-tests’). Meer dan 2.800 van hen bleken positief en werden behandeld. In augustus 2008 startte AZG met een ambulant therapeutisch voedingsprogramma in Turbat. Tijdens de eerste maand werden er 40 kinderen opgenomen met zware acute ondervoeding.