Sociale media

  • NL
Open the menu

Toename geweld bemoeilijkt toegang tot gezondheidszorg


Door de toename van het geweld in de Noordwestelijke Grensprovincies en in een aantal Federaal Bestuurde Stammengebieden krijgen de bewoners maar moeilijk toegang tot gezondheidszorg. Ook voor hulpverleners wordt het steeds moeilijker werken. De samenwerking met lokale ngo’s is daarom erg belangrijk.

“Dit is een onofficiële oorlog, met burgers recht in de vuurlinie,” zegt Fasil Tereza, de coördinator van AZG op het terrein. Het geweld in Swat, dat ooit een vreedzaam district was, is het laatste jaar toegenomen sinds het Pakistaanse leger is beginnen vechten om opnieuw de controle over het bergachtige gebied te verwerven. De luchtaanvallen van de VS dragen verder bij aan de onveiligheid.
Toen militanten een krachtcentrale in Mingora opbliezen in oktober 2008 en de watervoorziening onderbroken werd, waardoor er cholera uitbrak, leverde AZG drie mobiele generatoren en een waterzuiveringseenheid, zodat proper water voorhanden was. Er ging een choleracentrum open, waar duizenden patiënten behandeld werden. “Dit soort aanvallen toont hoe kwetsbaar de bevolking is,” zegt Tezera.

Hulpverleners als doelwit

Bombardementen, zelfmoordaanslagen en een strenge avondklok beperken de bewegingsvrijheid drastisch en verstoren het dagelijkse leven grondig. Ook de veiligheid van het personeel van AZG wordt een steeds groter probleem. Ambulances van AZG worden soms aangevallen en de teams moeten regelmatig beschutting zoeken voor het geweld. Het risico dat zorgverleners een doelwit worden lijkt te groeien. Toch blijft AZG een aantal projecten ondersteunen om tegemoet te komen aan de enorme nood aan medische hulp.
AZG organiseert medische eerstelijnshulp en ambulancediensten, en deelt hulpgoederen uit aan de vluchtelingen. De organisatie blijft werken in de zwaarst getroffen gebieden in Swat, namelijk Kabal en Matta, maar het toegenomen geweld maakt het moeilijk en gevaarlijk om hulp te bieden.

Lokale samenwerking

Samen met vrijwillige dokters van een lokale ngo, de Swat Doctors Society, organiseert AZG mobiele gezondheidsposten op vijf verschillende plaatsen in Opper-Swat. Zij zijn elke maand goed voor ongeveer 4.000 consultaties.  “Samenwerking met lokale artsen en organisaties is cruciaal,” zegt Tereza. “Zonder de Swat Doctors Society en andere lokale organisaties zouden we hier niet kunnen werken. Meer mensen zouden dit moeten doen.”
AZG leidt plaatselijke artsen en medisch personeel op zodat ze slachtoffers van geweld en ziektes beter kunnen helpen. “We organiseren doorlopend opleidingen en werken aan de capaciteit van lokale artsen om bij noodgevallen in te grijpen,” zegt Tereza. “Zij zijn het meest geschikt om de groeiende medische nood van de gemeenschappen op te vangen. Ze komen op plaatsen waar AZG zelf niet geraakt.”