Sociale media

  • NL
Open the menu

Tijd om te handelen: ook na de VN-resolutie zet AZG druk op Rusland ivm Arjan Erkel


Na de unanieme goedkeuring van een resolutie over de bescherming van humanitaire hulpverleners door de VN-Veiligheidsraad, zet AZG Rusland onder druk om deze resolutie daadwerkelijk uit te voeren door ervoor te zorgen dat Arjan Erkel onmiddellijk en ongedeerd wordt vrijgelaten. Arjan Erkel, een vrijwilliger voor de internationale medische humanitaire hulporganisatie, wordt al sinds zijn ontvoering in Dagestan op 12 augustus 2002 als gijzelaar vastgehouden in de noordelijke Kaukasus.

“Omdat het belangrijk is dat de Veiligheidsraad een sterk politiek signaal heeft gegeven dat aanslagen op humanitaire hulpverleners niet worden getolereerd,” zei Dr. Morten Rostrup, voorzitter van de Internationale Raad van AZG, “moeten alle lidstaten president Poetin er verantwoordelijk voor stellen dat hij Arjan’s ontoelaatbare gevangenschap nu al meer dan een jaar laat duren.”
Hulpverleners zijn steeds vaker het doelwit van geweld in veel conflicten waar de daders een politiek doel nastreven, door hen te verhinderen hulp te verlenen en de publieke opinie te informeren over de benarde situatie van burgers in nood. De VN Veiligheidsraad en de lidstaten moeten dringend het neutrale en onafhankelijke karakter van de humanitaire hulpverlening gaan respecteren en deze duidelijk onderscheiden van hun politieke activiteiten. Er moeten concrete maatregelen worden genomen om het fundamentele principe in stand te houden dat alle burgers in nood, wie en waar zij ook zijn, recht hebben op bescherming en hulp. Humanitaire organisaties moeten ook een onafhankelijk, onpartijdig en neutraal karakter handhaven in hun hulpactiviteiten.
“Aanslagen op humanitaire hulpverleners zijn internationaal van cruciaal belang. Dit geweld is rampzalig voor de burgers in nood omdat de mogelijkheid om hulp te verlenen drastisch wordt ingeperkt,” vervolgde Dr. Rostrup. “Maar de hulpverleners zullen pas veilig zijn wanneer de strijdende partijen en de VN-lidstaten ophouden de humanitaire hulp te misbruiken voor hun eigen politieke belangen. De groeiende volharding om van hulpverlening een instrument te maken om crisissituaties aan te pakken, brengt het leven van humanitaire hulpverleners in gevaar.”
Belangrijker nog dan het goedkeuren van de resolutie is dat alle VN-leden elke staat ervoor verantwoordelijk stellen de bepalingen van de resolutie na te leven.
“Rusland heeft deze resolutie goedgekeurd,” zei Dr. Rostrup, “en toch blijft het zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaan om ervoor te zorgen dat Arjan Erkel onmiddellijk en ongedeerd wordt vrijgelaten. Er waren zelfs twee Russische ambtenaren aanwezig toen Arjan werd ontvoerd, en zij deden niets om dit te voorkomen of te stoppen. De VN-Veiligheidsraad heeft deze ontoelaatbare situatie waarin een van de permanente leden van de Raad betrokken is, veel te lang laten duren. Elke staat binnen de VN moet de zaak van Arjan aankaarten bij president Poetin. Het is niet voldoende een verklaring af te leggen. De resolutie eist van president Poetin duidelijke resultaten om onmiddellijk en veilig een einde te maken aan Arjan’s gevangenschap. Nu is het tijd om te handelen.”