Sociale media

  • NL
Open the menu

Tentoonstelling « In Actie, In Nood » succesvol afgesloten


De reizende tentoonstelling “In Actie, In Nood” van Artsen Zonder Grenzen bezocht de voorbije zes maanden 35 Belgische steden en trok meer dan 22.000 bezoekers.

Wie de tentoonstelling – die was opgesteld in een vrachtwagen - bezocht, kroop gedurende tien minuten in de huid van een Artsen Zonder Grenzen, en leerde zo over de uitdagingen en de realiteit van het werken in conflictgebieden. Ook meer dan 1.000 leerlingen bezochten de interactieve tentoonstelling met hun klas.

“In Actie, In Nood” vond plaats in een uitdagende tijd voor humanitaire organisaties. De chirurgische eenheid die in de vrachtwagen werd gereconstrueerd, toont aan hoe de technieken waarover humanitaire organisaties beschikken om levens te redden, steeds performanter worden. Maar tegelijkertijd blijft het moeilijk om bevolkingsgroepen in bepaalde gebieden te bereiken. Artsen Zonder Grenzen weigert te aanvaarden dat administratieve blokkades opgelegd door bepaalde staten, de controle van de hulp, of de verslechtering van de veiligheidssituatie de hulpacties verhinderen.

Om te worden aanvaard door alle partijen die betrokken zijn bij een conflict, moet Artsen Zonder Grenzen een totale neutraliteit bewaren, en haar onafhankelijkheid duidelijk maken. Daarom was het symbool van deze campagne de sticker ‘Wapens verboden’. Die wordt gebruikt op onze wagens en bij de ingang van onze ziekenhuizen, en is een cruciaal werkmiddel van de teams van Artsen Zonder Grenzen op het terrein. De sticker symboliseert de vastberadenheid van Artsen Zonder Grenzen om de medische hulp en de humanitaire ruimte tijdens conflicten te respecteren, zowel door overheden als door strijders. Ruim 15.000 stickers en 440.000 Boomerang-kaarten (met de sticker erop) werden in België verspreid gedurende zes maanden.

www.inactieinnood.be