Sociale media

  • NL
Open the menu

Studenten informeren de gemeenschap


Terwijl het medisch personeel het toenemend aantal mensen verzorgt dat in het cholerabehandelingscentrum (CTC - Cholera Treatment Centre) in Luanda toekomt, besteedt AZG eveneens aandacht aan het opleiden en informeren van de plaatselijke gemeenschap met betrekking tot de ziekte, in een poging de verspreiding tegen te gaan. Cholera is erg besmettelijk. Informatie, opleiding en communicatie vormen bijgevolg een sleutelelement in elke reactie op een uitbraak.

AZG werkt in Luanda met Angolese studenten die zich als vrijwilliger in de meest getroffen gebieden begeven, om er informatie te verspreiden en de belangrijkste boodschappen voor cholerapreventie over te brengen: was je handen, behandel indien mogelijk alle water met chloor en bleekmiddel, was alle voedsel en fruit met behandeld water. De regering van Angola heeft eveneens boodschappen van algemeen nut op radio en televisie uitgezonden, waarin de mensen wordt verteld hoe ze cholera kunnen voorkomen en wat ze moeten doen indien ze vermoeden dat zij of een familielid cholera zouden kunnen hebben.
Julia Parker is een helpende hand bij de coördinatie en evaluatie van deze activiteiten. Samen met twee andere Angolese personeelsleden bezocht ze de sloppenwijken van Luanda om te zien of de boodschappen omtrent cholerapreventie ingang vinden. Ze vertelt: “Het lijdt geen twijfel dat de mensen in Luanda informatie over cholera krijgen. Toch lijkt het aantal gerapporteerde sterfgevallen erg laag. De mensen zijn bij een uitbraak vaak bang om naar een gezondheidscentrum te komen, en ze melden de sterfgevallen niet aan de overheid. Daarom maken we ons zorgen dat de mensen gewoon thuis aan cholera overlijden zonder dat dit gemeld werd. Wat betekent dat we de ware omvang van deze uitbraak misschien niet kennen. Dit houdt eveneens in dat er een enorm probleem voor de volksgezondheid kan zijn. Indien de lijken niet grondig worden gedesinfecteerd met chloor, kan cholera zich immers gemakkelijk verspreiden en mogelijk nog meer mensen doden.”
De afgelopen 10 dagen spraken Julia en haar team met meer dan duizend mensen, en de resultaten zijn eerder bemoedigend. “Een ander groot probleem is zijn evenwel de ermbarmelijke hygiënische omstandigheden in Luanda. Er zijn geen latrines, de mensen kunnen nergens terecht met hun afval, behalve op straat, en bronnen met proper of behandeld water zijn moeilijk te vinden. De verspreiding van cholera zal in Angola niet gestopt worden totdat de overheid en de gemeenschappen stappen ondernemen om deze problemen aan te pakken.”