Sociale media

  • NL
Open the menu

Strijd tegen malaria kan efficiënter


AZG stelt vast dat veel te weinig mensen toegang hebben doeltreffende middelen tegen malaria. Dat moet dringend veranderen, zo zegt AZG in het malariarapport “Full Prescription”.

Bij veel internationale organisaties staat de strijd tegen malaria bovenaan het prioriteitenlijstje. Zowel volksgezondheidsexperts als economen zijn overtuigd van het belang om deze ziekte te beheersen, en ook de getroffen landen zelf en de internationale donoren zetten zich in voor deze strijd.

Hoewel malaria bovendien gemakkelijk te behandelen is, blijft de ziekte een belangrijke doodsoorzaak en wordt ze het vaakst gediagnosticeerd in veel Afrikaanse landen: elke dertig seconden sterft een kind aan malaria, 90% van hen in Subsaharisch Afrika. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is meer dan 1 op 5 overlijdens bij kinderen (20%) in Afrika het gevolg van malaria .

Nieuwe hulpmiddelen en strategieën – zoals muskietennetten doordrenkt met insecticide, combinatietherapie op basis van artemisinine (CTA) en preventieve behandelingen voor zwangere vrouwen – maken het mogelijk de ziekte beter te voorkomen en te behandelen. Er worden technische gidsen ontwikkeld en meer financiële middelen vrijgemaakt; partnerships zoals Roll Back Malaria (RBM) zoeken naar middelen en strategieën om de ziekte efficiënt te bestrijden.

AZG en malaria

AZG voert in een aantal Subsaharische Afrikaanse landen al jaren strijd tegen malaria. Op basis van deze ervaring roept AZG alle betrokkenen op om meer strategieën toe te passen om de impact van de ziekte te beperken op de gezondheid van mensen die in armoede leven. Er moeten uiteraard tests en doeltreffende geneesmiddelen beschikbaar worden gemaakt, maar er moet ook voor gezorgd worden dat ze daadwerkelijk terechtkomen bij de patiënten die ze dringend nodig hebben.
De ervaring van AZG wijst uit dat er, naast het beschikbaar stellen van een efficiënte malariabehandeling, meer maatregelen nodig zijn op nationaal vlak:

  • Gratis gezondheidszorg in alle malariaprojecten in arme gebieden.

Organisaties die medicijnen subsidiëren zouden extra maatregelen moeten nemen om de andere rekeningen van de patiënten (consultaties, andere medicijnen,…) te bekostigen om het effect van hun interventie te maximaliseren.

In Mali hadden gratis malariamedicijnen die opgenomen werden in een betaalsysteem slechts een beperkte impact op het aantal behandelde malariapatiënten. Pas toen de gratis zorg werd uitgebreid naar alle zorg voor kinderen jonger dan vijf, verdubbelde het aantal consultaties in gezondheidscentra.

    
Het aantal behandelde patiënten zou een doorslaggevend criterium moeten worden bij het meten van de effectiviteit van eender welke malaria-aanpak.

  • De kwaliteit van de zorg zou moeten gegarandeerd worden via gebruik van sneltests voor alle leeftijdsgroepen.

In onze projecten blijkt dat één op vier vermoedelijke malariapatiënten niet lijdt aan malaria, maar aan een andere ziekte waarbij CTA’s zinloos zijn.

Tegelijk moeten we vaststellen dat in veel landen waar malaria de belangrijkste doods- en ziekteoorzaak is, zeer weinig zieken ook effectief de behandeling krijgen die ze nodig hebben: in Afrika krijgt slechts 3% van de kinderen de nodige CTA-therapie.

Zelfde kwaliteit, meer patiënten

De ervaring van AZG leert dat het mogelijk is om het aantal patiënten drastisch te verhogen zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder hoeft te lijden.
In 2006, in Bongor, Tsjaad, behandelde AZG meer dan 87.000 bevestigde malariagevallen, hetzij een kwart van alle behandelde gevallen in het hele land in 2005.

In Mali verdrievoudigde het aantal kinderen dat een diagnose en behandeling kreeg in de gezondheidscentra van het district Kangaba.

In de zone waar AZG  werkt in Sierra Leone krijgen bijna dubbel zoveel kinderen antimalariamedicijnen bij koorts dan het nationaal geregistreerde aantal.

Efficiënte strategieën

Deze goede resultaten vereisen bepaalde voorwaarden. Momenteel verloopt de integratie van efficiënte strategieën in de strijd tegen malaria – zoals ingezet door AZG – te traag.
Met het rapport “Full Prescription” (Engelstalig) wil AZG haar ervaring delen om de toegang voor patiënten tot kwaliteitsvolle antimalariabehandelingen in Subsaharisch Afrika te verhogen. Nationale en internationale actoren zouden deze aanpak – die haar efficiëntie heeft bewezen – moeten overnemen en op die manier hun bereidwilligheid tonen om de nodige behandelingen ter beschikking te stellen van de patiënten.