Sociale media

  • NL
Open the menu

Stadsbestuur Moskou organiseert opvang voor daklozen


Het stadsbestuur van Moskou heeft posters laten ontwerpen en uitgedeeld aan de ongeveer 100.000 daklozen. Met die posters wil de stad daklozen aanmoedigen om beschutting te zoeken tegen het barre winterweer. AZG voerde vroeger al een campagne voor een betere zorg voor deze mensen en juicht dit nieuwe initiatief dan ook ten zeerste toe.

Het is de Dienst voor Sociaal Verweer die de posters uitdeelt in de straten, op de pleinen en in de metrostations. Op de posters staan de adressen van acht opvangcentra waar daklozen terechtkunnen voor voedsel, onderdak en medische zorg. Er moest dringend iets gebeuren, want elke winterdag sterven maar liefst vier Moskovieten op straat. Deze winter kwamen al meer dan 300 daklozen om als gevolg van de gure weersomstandigheden.
"Het initiatief bewijst dat de overheid gevolg geeft aan onze oproep en eindelijk haar verantwoordelijkheid opneemt om kansarme Moskovieten te helpen die creperen op straat", aldus Alexey Nikiforov, coördinator van het AZG-programma in de Russische hoofdstad.
AZG had al eerder bij de burgemeester aangedrongen op betere voorzieningen. En met succes, want nadien kwam er nachtopvang voor al wie geen dak boven het hoofd had.
In zijn tienjarig bestaan heeft dit AZG-project medische zorg verleend aan meer dan 70.000 daklozen en initiatieven genomen voor hun maatschappelijke reïntegratie. Eén vierde van de Moskouse straatbewoners zijn ex-gevangenen, maar de overheid doet bijna niets om deze mensen uitzicht te bieden op een normaal leven.