Sociale media

  • NL
Open the menu

Staakt-het-vuren in Libanon maakt toegang tot ontheemden makkelijker


Een maand na de aanvang van de vijandigheden keert met een staakt-het-vuren een zekere rust terug in Libanon en Israël. Gedurende de dagen voor het bestand kon AZG de bevolking in grote delen van Libanon heel moeilijk bereiken, vooral in het zuiden en het oosten van de Bekaa-vallei. Enkele uren na de afkondiging van het staakt-het-vuren begonnen duizenden mensen naar huis terug te keren. Ondanks het gevaar op confrontaties en de kans dat niet-ontmantelde bommen die in de straten verspreid liggen tot ontploffing komen, willen de Libanese ontheemden de tijdelijke opvangcentra, waar de levensomstandigheden moeilijk zijn, zo snel mogelijk verlaten.

Tot afgelopen maandag hadden de vier ziekenhuizen van Sour (Tyr) het steeds moeilijker om de medische dienstverlening te blijven verzekeren doordat voedsel, brandstof en geneesmiddelen zeer snel schaarser werden. Ondanks de vele en herhaaldelijke bombardementen op de stad en haar omgeving heeft AZG medisch urgentiemateriaal, lakens en dekens kunnen bezorgen aan ontheemden die hun toevlucht gezocht hebben tot de ziekenhuizen. AZG heeft ook de chirurgische uitrusting van het Bashour-hospitaal verbeterd en houdt medisch materiaal ter beschikking voor extra chirurgische noodinterventies, in het geval dat er opnieuw geweld zou uitbreken.
De mobiele teams rukken ook tweemaal per week uit om medische verzorging toe te dienen aan ontheemden in de collectieve opvangcentra van de stad Sour (ongeveer 100 consultaties per dag per mobiele kliniek). Geneesmiddelen voor de behandeling van chronische ziekten werden geleverd in tien dorpen rond Sour. De teams van AZG hebben aan 3.000 ontheemden in en rond de stad Sour kits uitgedeeld met hygiënisch materiaal en andere basisgoederen. Er werden eveneens babymelkpoeder en luierbroekjes verdeeld voor 1.000 baby’s.
Dichtbij de Israëlische grens levert AZG geneesmiddelen aan het medisch personeel van het ziekenhuis van Tebnine, dat zondag getroffen werd door een bombardement en gedeeltelijk is vernield, en van Bent Jbail, waar het medische personeel maandag is kunnen terugkeren na een evacuatie van enkele dagen omwille van de gevechten in de regio.
In Saïda (Sidon) werden 30.000 ontheemden geteld in de collectieve opvangcentra en ongeveer 70.000 in privé-huizen. In drie poliklinieken behandelt AZG een veertigtal patiënten per dag. AZG beheert ook mobiele klinieken die basisverzorging verlenen en de chronische ziekte behandelen van ongeveer 2.500 ontheemden, verspreid over vijf collectieve opvangcentra. Kinderen worden ingeënt tegen de mazelen en polio. In Saïda kregen 20.0000 ontheemden kits met hygiënisch en keukenmateriaal, dekens, lakens en melkpoeder voor baby’s.
Meer naar het oosten toe leverde AZG 3.300 matrassen, 850 dozen melkpoeder en 500 hygiënekits in de regio van Jezzine, waar naar schatting 20.000 mensen op de vlucht zijn. AZG staat in voor de bevoorrading van in totaal zeven hospitalen in de steden Jezzine, Nabatiye, Jobb Jannine, Qaraaoun en Niha wanneer deze geneesmiddelen tekort komen.
De situatie van de ongeveer 250.000 ontheemden rond Aley (Chouf-gebergte) wordt stilaan beter. Vele ontheemden afkomstig uit de zuidelijke buitenwijken van Beiroet keren terug naar hun huizen. AZG blijft bijstand verlenen in de steden of dorpen waar nog steeds vele ontheemden aanwezig zijn, in het bijzonder in de dorpen ten zuidwesten van Aley. AZG heeft melkpoeder en urgentiemateriaal zoals matrassen, keukengerei en schoonmaakmateriaal uitgedeeld. In totaal bereiken we in de regio meer dan 10.000 ontheemden met deze hulp. AZG heeft ook een distributiesysteem voor drinkwater opgezet in de opvangcentra van Aley en in de dorpen Kaifoun en El Qmatiye. In samenwerking met de Libanese gezondheidsautoriteiten werd een opsporingssysteem uitgewerkt voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, epilepsie of hartproblemen. AZG heeft 130 van deze patiënten op consultatie gehad, hetzij in de vaste hospitalen hetzij op huisbezoek, en levert de nodige geneesmiddelen aan de ziekenhuizen van Aley en aan verschillende andere klinieken.
Zodra het staakt-het-vuren werd afgekondigd is een groot deel van de 100.000 ontheemden in Beiroet teruggekeerd naar hun wijk of regio van herkomst, waardoor verschillende opvangcentra vrijwel verlaten zijn. Twee mobiele klinieken van Artsen Zonder Grenzen blijven instaan voor de basisverzorging (650 consultaties per week) en de bevoorrading van geneesmiddelen voor chronische ziekten in ontheemdencentra die ongeveer 4.500 personen herbergen. Bovendien ondersteunt AZG twee mobiele klinieken die door de lokale ngo’s worden beheerd. 20 tot 30 % van de consultaties betreft geestelijke gezondheidsproblemen. De psychologen zijn derhalve ook psychosociale hulp beginnen aanbieden, aan zowel kinderen als volwassenen. In de meeste gevallen zijn de psychologische problemen gekoppeld aan oorlogstrauma’s. Hoewel we nog steeds een aantal patiënten met chronische ziekten behandelen, hebben wij bovendien een significante stijging vastgesteld in het aantal patiënten met acute aandoeningen zoals ontstekingen van de luchtwegen, met diarree gepaard gaande ziekten en huidaandoeningen. AZG staat in voor de waterverdeling met tankwagens en heeft ook 1.250 matrassen, 1.350 hygiënekits, 250 kits voor kinderen, brandblussers en vuilnisbakken verdeeld.
In Baalbek, hebben de teams van AZG de voorbije twee dagen 500 hygiënekits en dekens verdeeld onder de ontheemden in de stad en de naburige dorpen. Ook werden de poliklinische consultaties hernomen in het hospitaal van het ministerie van Volksgezondheid in Baalbek, waar AZG zij aan zij werkte met de plaatselijke dokters.
Naar schatting 200.000 Libanese vluchtelingen zijn de grens met het naburige Syrië overgestoken; velen daarvan hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. Ongeveer 35.000 van hen werden opgevangen in scholen en openbare gebouwen. De teams van AZG zetten initiatieven op om tegemoet te komen aan de noden van deze vluchtelingen in Damascus en leveren basishulpgoederen.
Zoals hierboven reeds werd vermeld, hebben de teams van AZG in verschillende gebieden levensnoodzakelijke hulpgoederen uitgedeeld aan de meest kwetsbaren. Naar schatting zijn er in totaal 45.000 ontheemden in Libanon en 8.500 vluchtelingen in Syrië die materiaal hebben ontvangen zoals keukengerei, matrassen, dekens, kookstellen en hygiënekits met zeep, scheermessen en tandenborstels.
Het Libanese medische personeel kan de medische problemen nog steeds het hoofd bieden, maar heeft een blijvende toeveoer nodig van medicijnen, zeker voor chronische ziektes. AZG zorgde voor het nodige materiaal voor 5.000 kunstnierbehandelingen. De teams van AZG werken samen met Libanese verpleegkundigen in hospitalen en mobiele klinieken om de ontheemde bevolking medisch bij te staan.
Vanuit Europa wordt nog steeds materiaal gestuurd naar de bevoorradingsplaatsen in de buurlanden. Tot nog toe werd 310 ton goederen afgeleverd in Beiroet, vanwaar deze moeten worden vervoerd naar de verschillende gebieden waar de teams van AZG actief zijn. Dit materiaal omvat voornamelijk basishulpgoederen (hygiënekits, keukengerei, draagbare toiletten, dekens, tenten, matrassen), medisch materiaal (dialysemateriaal, geneesmiddelen, chirurgische sets, enz.) en logistiek materiaal (sanitaire voorzieningen, uitrusting voor de waterverdeling, watertanks, voertuigen, ...).