Sociale media

  • NL
Open the menu

Somalië: nieuw geweld bemoeilijkt mazelenvaccinatie


Artsen Zonder Grenzen heeft dit weekend in het Istarlin Ziekenhuis in Guri El tientallen gewonden verzorgd, die vorige vrijdag het slachtoffer werden van gevechten in de stad Webho in Centraal-Somalië.

Zeven patiënten hadden dringend chirugische hulp nodig, zes patiënten werden onmiddellijk verzorgd in de poliklinische afdeling en dan ontslagen. De anderen werd opgenomen voor de behandeling van breuken en andere niet-levensbedreigende kwetsuren.
Om de toestroom van patiënten aan te kunnen in een ziekenhuis dat al op volle toeren draaide, werd extra personeel opgeroepen en werden extra bedden geplaatst in de gangen en reservelokalen. Zaterdag werd er op toegekeken dat alle patiënten die naar huis konden ook daadwerkelijk ontslagen werden. 
Het extra werk komt erg ongelegen, want sinds begin mei heeft Artsen Zonder Grenzen meer dan 100 gevallen van mazelen behandeld in het Istarlin Ziekenhuis. In de poliklinische afdeling werd volop een vaccinatiecampagne voorbereid. Er werden onder meer dorpen tot op 54 km van Guri El bezocht, om zieken op te sporen en om de bevolking te informeren over de campagne die de komende weken van start zou gaan. 
Maar door de beperkte aanwezigheid van geschoold personeel, moesten de verpleegkundigen en verzorgers die de campagne aan het voorbereiden waren, bijspringen om de oorlogsgewonden te verzorgen. De activiteiten buiten Guri El moesten bijgevolg stopgezet worden.
Artsen Zonder Grenzen zal proberen de mazelencampagne de komende dagen weer op te starten.