Sociale media

  • NL
Open the menu

Sneller reageren in noodsituaties


Op dit ogenblik heerst er op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filippijnen een precair staakt-het-vuren tussen het MILF, de grootste moslim afscheidingsbeweging, en de regering. Het aantal ontheemden op het eiland neemt af. Artsen Zonder Grenzen (AZG) maakt van deze kalmte gebruik om een alarmsysteem op te stellen, waardoor snel kan gereageerd worden op specifieke acute noodsituaties zoals epidemieën, medische of voedselproblemen. AZG wil op die manier de rechtstreekse hulp aan de door het conflict getroffen bevolking verbeteren.

AZG werkt met mobiele klinieken die wekelijks de centra voor ontheemden en inwoners van meer geïsoleerde gebieden bezoeken. De AZG-teams leveren consultaties, delen medicijnen uit en verzamelen (epidemiologische) gegevens. AZG heeft ook de water en sanitaire voorzieningen in de vluchtelingencentra verbeterd.
Het verzamelen van gegevens via een onafhankelijk netwerk, moet AZG in staat stellen onmiddellijk te reageren bij noodgevallen. Ook wil AZG zo bijdragen tot de reductie van de sterfte- en ziektecijfers in de streek.
AZG begon in juli 2000 met het project, als reactie op de noodsituatie die ontstond door de gevechten tussen het leger en het MILF. De organisatie helpt ontheemden in de zuidelijke provincies Maguindanao en in Noord-Cotabato.