Sociale media

  • NL
Open the menu

Quarantaine voor hulpverleners ondermijnt bestrijding ebola-epidemie


De gedwongen quarantaine voor hulpverleners die terugkeren uit door ebola getroffen landen maar geen symptomen hebben, zoals dat in de Verenigde Staten gebeurd is, heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Bovendien kan de strijd tegen de ebola-epidemie bemoeilijken. Een nauwgezette opvolging van de gezondheid van wie terugkeert, is verkieslijk.“Er zijn andere manieren om rekening te houden met zowel de bestaande angst als de werkelijke medische noden. De reactie op ebola mag niet bepaald worden door de paniek in landen die niet of nauwelijks getroffen zijn,” zegt Sophie Delaunay, directeur van de Amerikaanse tak van Artsen Zonder Grenzen. “Maatregelen die geen wetenschappelijke basis hebben en die gezonde hulpverleners in quarantaine plaasen, zullen wellicht anderen ontmoedigen om de epidemie aan te pakken waar het nodig is, namelijk in West-Afrika.”

Artsen Zonder Grenzen doet beroep op een kleine poule medewerkers met erg gespecialiseerde vaardigheden. Het werk is zowel psychologisch als fysiek erg zwaar en daarom zijn ze ook maar actief in periodes van 4 tot 6 weken. Het risico om daarna 21 dagen in quarantaine te moeten doorbrengen, heeft sommigen er al toe aangezet hun verblijf in West-Afrika in te korten. De strengere regels voor teruggekeerde hulpverleners in de Verenigde Staten zouden andere landen kunnen aanzetten tot een soortgelijk beleid. Maar als de poule beschikbare medewerkers nog kleiner wordt, zou dat voor ernstige operationale problemen zorgen bij Artsen Zonder Grenzen en andere organisaties.

“We moeten ons laten leiden door wetenschappelijke bevindingen, niet door politieke agenda’s,” zegt dr. Joanne Liu, de internationale voorzitter van Artsen Zonder Grenzen. “De beste manier om de verspreiding van ebola buiten West-Afrika tegen te gaan, is om het virus in West-Afrika aan te pakken. Maatregelen die dat ondermijnen, die geschool personeel afschrikken om ter plaatse te gaan, zijn kortzichtig. We moeten verder kijken dan onze eigen landsgrenzen om deze epidemie aan te pakken.”

De wetenschap heeft aangetoond dat wie wel met ebola besmet is maar nog geen symptomen heeft, het virus niet kan overdragen. Ebola kan ook niet via de lucht overgedragen worden, zoals een verkoudheid of de griep. Alleen door direct contact met lichaamsvocht van met een zieke kan het virus iemand besmetten.

De richtlijnen van Artsen Zonder Grenzen voor teruggekeerde medewerkers zijn gebaseerd op de protocols van internationale gezondheidsorganisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, en het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC). Die richtlijnen worden strak opgevolgd.

Ook het risico op stigmatisering van de hulpverleners is reëel. Het is cruciaal dat de bevolking haar vertrouwen in hen behoudt. Medisch personeel dat werkt met besmettelijke ziektes, zoals tbc of hiv/aids, hebben niet te maken met dergelijk stigma of verplichte quarantaine.

Artsen Zonder Grenzen behandelde meer dan 9 miljoen mensen in zowat 70 landen in 2013. Onze medewerkers investeren tijd, energie, en vaardigheden in hun werk – zowel voor, na, als tijdens hun verblijf in het veld. Onze protocols zijn sterk gericht op het welzijn van onze medewerkers, omdat we weten dat het bieden van levensreddende medische noodhulp afhangt van de gezondheid van de hulpverlenen.