Sociale media

  • NL
Open the menu

Psychosociale programma's moeten dicht


De Soedanese overheid heeft Artsen zonder Grenzen opgedragen haar psychosociale programma’s in Zuid-Darfur te sluiten.

De teams mogen geen nieuwe patiënten in het counseling-programma in kamp Kalma meer accepteren. Op grond van medische verantwoordelijkheden werd de toestemming verkregen om de huidige patiënten tot eind van het jaar te blijven behandelen. Op 31 december 2008 moeten alle counselling-activiteiten zijn gestopt. AZG mag dan alleen nog minder belangrijke psychiatrische klachten behandelen.

Sinds 2006 hebben medewerkers die getraind waren door Artsen zonder Grenzen 9.380 sessies geboden aan meer dan 1.600 patiënten die te kampen hadden met mentale problemen. Afgelopen jaar rapporteerden 84 procent van de mensen met psycho-sociale klachten bij het afronden van de behandeling een verbetering of volledig herstel.
AZG betreurt het dat deze zorg niet verdergezet kan worden en de autoriteiten niet te overtuigen waren van het vitale medische belang van deze activiteit.

Met de uiteindelijke ondertekening van de Technische Overeenkomst zegt de Soedanese regering toe volledig mee te zullen werken op het gebied van werk-, reis- en verblijfsvergunningen. Datzelfde geldt voor de import van materialen nodig om de overblijvende medische projecten uit te voeren. De overeenkomst geldt tot het eind van het jaar. Voor 2009 moet opnieuw onderhandeld worden over nieuwe afspraken.