Sociale media

  • NL
Open the menu

Plunderingen en chaos in de ziekenhuizen van Bagdad


Interview met Ewald Stals, medewerker van de Irak Task Force van AZG - RTBF tv-journaal 15/4/2003

U staat geregeld in contact met uw artsen in Irak. Gisteren hebt u nog precieze informatie gekregen over de situatie in de ziekenhuizen in Bagdad. Wat is het grootste probleem in de hoofdstad?
AZG: Momenteel zijn er twee belangrijke problemen: het gebrek aan water en elektriciteit, en het gebrek aan personeelsbeheer en organisatie in de ziekenhuizen.
Het gebrek aan water en elektriciteit kan zware gevolgen hebben, neem ik aan?
AZG: Vooral voor elektriciteit, want momenteel wordt er gedraaid op generatoren. Als we geen benzine meer hebben voor de generatoren, is er geen elektriciteit meer tijdens de operaties. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de patiënt, maar ook nefast voor het beheer van de zakken bloed. Als de elektriciteit uitvalt, zijn we soms verplicht om ze weg te gooien.
Omdat ze zonder elektriciteit niet bewaard kunnen worden?
AZG: Dat geldt ook voor geneesmiddelen en verdovingsmiddelen. Die laatste moeten bewaard worden in de koelkast. Een stroomuitval kan dan ook ernstige gevolgen hebben.
U had het over het beheer van het ziekenhuis, maar nu er daarvan geen sprake meer is, is er een chaos ontstaan…
AZG: Inderdaad, de situatie is momenteel zeer chaotisch. De ziekenhuizen die we gezien hebben, zijn leeg of zitten zonder personeel. In andere ziekenhuizen zijn er te veel geneesmiddelen, die geroofd zijn in andere ziekenhuizen […], of is er een totaal gebrek aan organisatie: we vinden geneesmiddelen in de toiletten, de douches, de kamers van de patiënten enz. Bovendien weet het personeel niet goed tot wie het zich moet wenden en hoe het zich moet organiseren.
Momenteel loopt iedereen zo'n beetje de verschillende ziekenhuizen af, om te zien of ze er kunnen werken, wie ze controleren, wie de directeur is, welke groep, wijk of militie ze controleren, of de situatie er veilig is […].
Is ook het medisch materiaal geroofd?
AZG: Sommige ziekenhuizen zijn leeg, andere zijn vol. Dat komt omdat er geneesmiddelen zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het gevaar bestaat dat er geneesmiddelen verdwijnen of niet gebruikt worden.
Hoe gaat u uw werk ter plaatse organiseren? Kunt u rekenen op hulp van de bevolking?
AZG: We stellen vast dat de ziekenhuizen steeds meer gecontroleerd worden door wijkmilities, mensen die invloed hebben in de wijken, religieuzen die er een zekere veiligheid kunnen waarborgen.
En werkt dit systeem goed?
AZG: In zekere mate wel, ja. Er zijn wel incidenten geweest, en spanningen tussen de verschillende groepen in de ziekenhuizen. Met schietpartijen als gevolg, soms in de ziekenhuizen zelf. In andere wijken is het rustig. Het gevaar bestaat dat de armsten en de meest kwetsbaren niet meer binnenmogen in de ziekenhuizen omdat ze niet tot de groepen behoren die een bepaalde wijk of een bepaald ziekenhuis controleren.