Sociale media

  • NL
Open the menu

Pakistan, een half jaar na het begin van de overstromingen


Zes maanden geleden zetten zware regens grote stukken van Pakistan onder water. De overstromingen vernielden akkers en spoelden hele dorpen weg. Twintig miljoen mensen werden getroffen.

Op veel plaatsen was AZG de eerste internationale noodhulporganisatie die te hulp schoot. Onze teams volgden de weg van het water: van de provincie Baloechistan naar de provincies Khyber Pakhtunkwa en Punjab en tenslotte de provincie Sindh.
De focus lag daarbij op het verzekeren van de toegang tot gezondheidszorg, de voorziening van drinkbaar water, het behandelen van ondervoeding en de verdeling van hulpgoederen.
In het begin werkte Artsen Zonder Grenzen daar waar de nood het hoogst was, maar toen meer hulporganisaties in actie kwamen, verlegden onze teams hun werkterrein naar plaatsen waar het moeilijker werken was en waar nog geen hulp geboden werd.

Gezondheidszorg

Veel ziekenhuizen waren beschadigd of vernield door de overstromingen. Artsen Zonder Grenzen organiseerde daarom mobiele hulpposten, maar zette zich ook in bij de restauratie van de beschadigde ziekenhuizen en gezondheidscentra, zodat ook wie na het wegtrekken van het water weer naar huis ging, toegang tot gezondheidszorg had.
Eind januari 2011 hadden medische teams meer dan 106.000 raadplegingen gedaan. Veel van de gezondheidsproblemen waren het rechtstreekse gevolg van de overstromingen, zoals diarree, huidinfecties en  oogonstekingen.

Zuiver water

Het water beschadigde ook de infrastructuur van watervoorziening en besmette veel waterbronnen. Om de uitbraak van besmettelijke ziektes via vervuild water te voorkomen, herstelden teams van Artsen Zonder Grenzen de infrastructuur. Tegelijkertijd zuiverden en verdeelden ze water op grote schaal.
Zuiver water werd met trucks rondgebracht. Er werden watertanks, pompen en kraantjes en zuiveringspunten geïnstalleerd. Daarnaast installeerden teams ook latrines en douches. Op het hoogtepunt van de interventie zorgden teams van Artsen Zonder Grenzen elke dag voor 2,1 liter miljoen zuiver water.

Ondervoeding

Met de akkers en velden vernietigde het water ook de oogst, en dat veroorzaakte voedselschaarste op verschillende plaatsen. Teams van Artsen Zonder Grenzen controleerden daarom de kwetsbaarste groepen – kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding gaven – op ondervoeding.
Uiteindelijk werden meer dan 97.000 kinderen onderzocht en bijna 9.000 moesten inderdaad behandeld worden voor ondervoeding. In de provincie Sindh houden medische teams op dit moment de situatie nog steeds nauwlettend in het oog, omdat het risico op ondervoeding er nog niet verdwenen is.

Hulpgoederen

Voor wie zijn huis was moeten ontvluchten, voorzag Artsen Zonder Grenzen tenten en basishulpgoederen, om een minimale levensstandaard te garanderen. Het ging onder meer om kookgerei en hygiënekits. De teams verdeelden meer dan 73.000 hulpkits en 22.000 tenten, goed om meer dan een half miljoen mensen te helpen.
Nu het water bijna overal is verdwenen beginnen de mensen weer naar huis te keren. Maar vaak zijn hun huizen volledig vernield door het water. Daarom verdeelt Artsen Zonder Grenzen in Sindh materiaal voor zogenaamd: ‘overgangsonderdak’: het zijn stevige tenten die een jaar moeten meegaan, zodat mensen de tijd krijgen om hun huis weer op te bouwen.