Sociale media

  • NL
Open the menu

Pakistan: AZG verdeelt hulpgoederen aan 35.000 vluchtelingen


In het centrum van het district Kurramwordt zwaar gevochten. De bevolking vlucht naar andere delen van het district. Teams van AZG werken er in de ziekenhuizen van Sadda en Alizai.

“Zo’n 35.000 mensen zijn voor het geweld op de vlucht en hebben zich verzameld rond de stad Sadda”, zegt Tomasso Fabbri, coördinator voor Artsen Zonder Grenzen. “De meesten verblijven bij gastfamilies, die zo al in moeilijke omstandigheden leven. Zij kunnen de nieuwe vluchtelingen niet lang blijven opvangen."
"Andere vluchtelingen hebben huizen gehuurd, of verblijven in scholen of in de kampen die vroeger door Afghaanse vluchtelingen werden gebruikt. De moeilijke levensomstandigheden dragen bij aan de stress die het geweld al veroorzaakt.”
Op negen dagen verdeelde het team van Artsen Zonder Grenzen hulpgoederen aan 3.400 gevluchte families in Sadda en Alizai. Het gaat om hygiënekits met zeep en emmers, dekens en kookgerei. Vrouwen die zwanger waren of borstvoeding gaven, kregen extra voedzaam voedsel.
“De grootste uitdaging was om deze verdeling te organiseren in een gebied waar de avondklok de bewegingsvrijheid van ons team ernstig beperkt,” zegt Fabbri. “Ons team moest werken in een erg gespannen context en we moest de verdeling verschillende dagen uitstellen door gevechten in de buurt van Sadda.”
De meerderheid van de vluchtelingen denkt niet snel weer naar huis te kunnen. De gevechten rond hun dorpen blijven duren en hun nood aan hulp blijft groot. “De situatie in dorpen is erg onzeker,” vertelt een lid van distributieteam. “De mensen vertellen dat sommige zijn achtergebleven om op hun bezittingen te letten en dat ze geen contact meer hebben met hen.”
Artsen Zonder Grenzen is de enige internationale medische organisatie die permanent aanwezig is in Kurram en gratis gezondheidszorg verleent. In verband met haar neutraliteit en onafhankelijkheid financiert Artsen Zonder Grenzen haar werk in Pakistan geheel uit donaties van het publiek.