Sociale media

  • NL
Open the menu

Overzicht van AZG projecten in Irak en buurlanden


Momenteel heeft AZG 44 internationale vrijwilligers in Irak en de omliggende landen. De komende dagen kunnen projecten opgestart worden om de noden te lenigen die AZG bij de eerste evaluaties vaststelt.

Irak

Bagdad

Na de vrijlating van Ibrahim Younis en François Calas begon AZG met de evaluatie van de dringende gezondheidsbehoeften van de inwoners van Bagdad. De bezoeken aan ziekenhuizen en beoordeling van de veiligheidssituatie zullen de komende dagen worden voortgezet na de komst van drie extra AZG-vrijwilligers.
"Er kunnen wekenlang chirurgische behoeften zijn", aldus dr. Koen Henckaerts, Directeur Operaties voor AZG en één van de pas toegekomen vrijwilligers. Hij legt uit hoe verwondingen van granaatscherven of kogels gedicht moeten worden wanneer het risico op infecties afgenomen is en hoe gebroken botten gezet moeten worden. Mensen die lijden aan chronische aandoeningen lopen eveneens een groot risico in dit "verzorgingsvacuüm". Diabetici zonder insuline kunnen in een diabetische coma vallen, het niet ontvangen van dialyse kan snel leiden tot nierdeficiëntie.
De recente chaos en plunderingen hebben ervoor gezorgd dat ziekenhuizen kampen met een tekort aan personeel en materiaal. AZG heeft de toestand geëvalueerd in het al Kindi ziekenhuis in het noordoosten van Bagdad, het al Qadashia ziekenhuis in Saddam City (nu omgedoopt tot Sadar city) en het al Zafaranya ziekenhuis in het zuidoosten van de stad. Zo kan AZG bepalen waar ze het meest efficiënt zal zijn in het verlenen van bijstand.
AZG zal ook reageren op het tekort aan geneesmiddelen en materiaal en stuurt een lading anesthetische medicijnen zoals ketamine, fentanyl en diazepam, en zware pijnstillers zoals tramadol, morfine en diclofenac. Ook chirurgische uitrusting zoals externe bevestigingen, een chirurgische kit voor 300 ingrepen, een kit voor de behandeling van 150 gewonden en materiaal voor bloedtransfusies worden opgestuurd.

Basra

AZG bracht de voorbije twee dagen tweemaal een bezoek aan deze stad in het zuiden van Irak. Er wordt nog steeds sporadisch geplunderd en een eerste evaluatie van de toestand in het Toheer ziekenhuis wees op een tekort aan medicijnen voor chronische aandoeningen, evenals een tekort aan zuurstof voor medisch gebruik.
AZG leverde aan het gezondheidscentrum in Um Khailil een medische basiskit met geneesmiddelen en medisch materiaal en zal de situatie op beide plaatsen van nabij volgen.
Van zodra de toestand voldoende veilig is kan het evaluatieteam in Basra naar het noorden trekken om de behoeften te onderzoeken in Nasaryah, Karballah of Najaf. Zij zullen zich bij een tweede evaluatieteam voegen dat Jordanië verliet.

Iran

AZG stuurde een evaluatieteam van Iran naar al Qut, Irak, om er de gezondheidsituatie te evalueren, en naar Badrah nabij de grens, waar zich naar schatting tienduizend ontheemden bevinden.
In Iran bevinden zich nog steeds 200.000 Iraakse vluchtelingen van de Golfoorlog in 1991. Het land verklaarde enkel nog vluchtelingen toe te laten indien hun leven in gevaar is. Iran zette tien kampen aan grensovergangen op die onderdak kunnen bieden aan 400.000 mensen.
AZG beschikt over materiaal om 80.000 mogelijke vluchtelingen gedurende drie maanden op te vangen in Khouzistan, Iran, vanuit de streek van Basra, of in Kermanshah, Iran, vanuit de streek van Bagdad. Ook grensoverschrijdende operaties in Irak zijn mogelijk.

Syrië

Teams van AZG zijn aanwezig in de Syrische steden Hassaké en Qamishli.
Een chirurgisch team met medische goederen staat klaar om het noorden van Irak in te trekken vanuit Qamishli, om er de gezondheidsbehoeften te evalueren van mensen in Mosul en omgeving, dit na drie weken van intense bombardementen. Er zijn berichten dat de water- en elektriciteitsbevoorrading is onderbroken in Mosul en tegenstrijdige rapporten over hoe goed de gezondheidsstructuren de toestand meester zijn in Mosul en omstreken.
AZG is voorbereid om hulp te bieden aan gezondheidsstructuren in het al Hol vluchtelingenkamp nabij Hassaké. AZG-gezondheidspersoneel kan klinisch bijstand leveren, alsook medicijnen, therapeutisch voedsel, water en sanitatie-uitrusting en onderdak voor 20.000 mensen gedurende drie maanden. Momenteel krijgen 143 buitenlanders verzorging in al Hol, maar het is nog niet geweten of grote aantal vluchtelingen in Syrië zullen toekomen.

Jordanië

AZG heeft voorraden ter plaatse om de gezondheidsnoden te lenigen van mogelijke vluchtelingen in het Ar Ruwayshid kamp in het oosten van Jordanië. Een AZG-dokter en verpleegkundige blijven daar, samen met voldoende materiaal voor de opvang van 100.000 vluchtelingen gedurende drie maanden. Voor het ogenblik zijn geen grote aantallen vluchtelingen toegekomen in Jordanië.
AZG gebruikt Amman ook als basis voor logistieke steun aan de teams in Bagdad.

Koeweit

AZG beschikt over aanzienlijke voorraden chirurgisch en medisch materiaal in Koeweit, inclusief kits voor de verzorging van 150 gewonden, zwachtels voor 200 brandwondenslachtoffers, algemene zwachtels voor 250 gewonden en chirurgische medicijnen. Daarnaast zijn er voedingsvoorraden, zoals energiekoeken en therapeutische melk, en sanitaire uitrustingen, zoals zuiveringssystemen die water kunnen leveren voor 10.000 mensen per week, evenals dekens, tenten en lakens.
Het Humanitarian Operations Center (HOC) dat door de regering van Koeweit werd opgezet in samenwerking met de coalitietroepen lijkt voorlopig geen bureaucratisch obstakel te vormen voor onafhankelijke activiteiten van AZG in Irak.