Sociale media

  • NL
Open the menu

Overstromingen : voorzien in dringende noden


Overvloedige regenval in de rivierendelta van de staat Orissa in het oosten van India, heeft overstromingen veroorzaakt in zestien districten (6.900 dorpen). Artsen Zonder Grenzen stuurt een team ter plaatse dat moet beantwoorden aan de meest dringende noden: drinkbaar water voorzien, steun leveren aan de gezondheidsdiensten,... De actie zal gebeuren in coördinatie met andere hulporganisaties.

Sinds 16 juli hebben de overstromingen in Orissa meer dan drie miljoen mensen getroffen, waarbij tientallen doden zijn gevallen. Zo'n 25.000 mensen zouden van de buitenwereld afgezonderd zijn en meer dan 18.000 woningen geraakten beschadigd. Bovendien is 300.000 hectare landbouwgrond teniet gegaan.
De sanitaire situatie (drinkwater en hygiëne) is er slecht aan toe. De gezondheidsstructuren zijn beschadigd en er wordt gevreesd voor een toevloed van ziekten, gerelateerd aan het tekort aan drinkbaar water. De scholen zijn gesloten.