Sociale media

  • NL
Open the menu

Overstromingen treffen bijna 40.000 inwoners


Om en bij de 12.000 inwoners hebben nood aan dringende hulp nadat de provinciehoofdstad van Beni, Trinidad, op 9 januari geteisterd werd door stortregens, aldus AZG. De overstromingen treffen meer dan de helft van de stadsbevolking, bijna 40.000 inwoners, van wie 2.000 families (volgens officiële ramingen ongeveer 12.000 mensen), meestal vrouwen en kinderen, geëvacueerd werden.

De lokale autoriteiten zetten ongeveer dertig opvangcentra en tentenkampen op. Het aantal opgevangen inwoners varieert van plaats tot plaats. Overbevolking is in sommige centra een reëel probleem.
In bepaalde gemeenschappen en opvangcentra heerst grote bezorgdheid over het gebrek aan drinkwater en sanitair, naast een tekort aan geneesmiddelen in de bestaande gezondheidsstructuren. De natuurramp treft ook de families die in de omgeving wonen. Zij weigerden naar een opvangcentrum te gaan uit vrees dat hun huizen in hun afwezigheid geplunderd zouden worden.
“De getroffen bevolking leeft in erg precaire omstandigheden,” aldus Silvia Moriana, AZG-landverantwoordelijke in Bolivia. “De opvangcentra moeten beter uitgebouwd worden en er moet nagedacht worden over hulp aan de families die weldra zullen terugkeren naar hun vandaag nog overstroomde huizen. Er moet ook rekening worden gehouden met het pas begonnen regenseizoen dat tot april zal duren.”
Na een eerste evaluatie van de situatie ging AZG onmiddellijk aan het werk in het getroffen gebied. De organisatie levert drinkwater en concentreert zich op sanitatie ten behoeve van bewoners die naar opvangcentra geëvacueerd werden. Er werden ook medicijnen geschonken. Daarnaast werkt het team nauw samen met de lokale gezondheidsautoriteiten om het epidemiologisch bewakingssysteem te versterken, nu het risico op epidemieën van ziekten als knokkelkoorts (dengue) ernstig is toegenomen. Er is niet alleen behoefte aan geneesmiddelen, maar ook aan een doordacht beheer van de beschikbare medische bijstand.
Momenteel is de aanwezigheid van andere organisaties in het gebied miniem. Het Trinidad Emergency Committee, bestaande uit verschillende instellingen en organisaties, heeft de basisbehoeften tot nu toe zo goed mogelijk ingelost. Het Committee lanceerde een oproep voor bijkomende hulp omdat het niet over de capaciteit en het budget beschikt om het hoofd te bieden aan de situatie.