Sociale media

  • NL
Open the menu

Overstromingen brengen risico op epidemieën mee


Artsen Zonder Grenzen (AZG) waarschuwt voor het risico van epidemieën in de districten Mutarara (provincie Tete) en Quelimane (provincie Zambezia) in Mozambique. Dat wordt sinds vorige week geteisterd door overstromingen. Daardoor zijn de waterbronnen vervuild geraakt met een hoger risico van epidemieën - vooral cholera - tot gevolg. Ook andere regio's - Luabo (provincie Zambezia), Marromeu (provincie Sofala) en de Chire-rivierdelta (provincie Tete) - zijn zwaar getroffen. In Ankuaze bij voorbeeld zouden zo'n 12.000 à 15.000 mensen totaal geïsoleerd zijn zonder enige toegang tot medische hulp, proper drinkwater of voedsel.

Ook malaria bedreigt de bevolking die is afgesneden van de buitenwereld. "De Zambezia is volledig uit haar oevers getreden en heeft zo grote delen van het land herschapen tot geïsoleerde eilandjes.", vertelt Gorik Ooms, coördinator in Maputo. "Daardoor heeft de bevolking geen toegang meer tot medische hulp. In het geval van malaria - dat in het regenseizoen altijd drastisch toeneemt - kan dat dodelijke gevolgen hebben, vooral bij kinderen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen op dit moment geïsoleerd zijn maar het zal toch om zeker 200.000 personen gaan." 
AZG zorgt voor de medische verzorging en opvang van de bevolking in de getroffen regio's. Zo heeft ze vier centra in Mutarara, Baue, Charre en Mandua voor de opvang van in totaal meer dan 1200 gezinnen. Ook in Chupanga (provincie Sofala) helpt de organisatie bij de opvang van de getroffen bevolking. Zo staat ze in voor drinkwater en sanitaire voorzieningen in de opvangcentra. Ook helpt ze bij reddings- en evacuatie-operaties per helicopter en boot.
Aangezien de medische hulporganisatie vreest voor ondermeer cholera en mazelen, concentreert ze zich vooral op de preventie daarvan. Zo is ze volop bezig met het opzetten van behandelingscentra tegen cholera en het opleiden van lokale gezondheidswerkers. Dat is ondermeer het geval in Mutarara en Quelimane. Verder geeft ze bijstand aan tijdelijke gezondheidsposten van het Ministerie van Volksgezondheid in Ankuaze, Nhacolo en Caia. Binnenkort gaat een vliegtuig met noodhulp vanuit Oostende naar het getroffen gebied met ondermeer medicijnen, tenten, plastic zeil, waterpompen, waterreservoirs en chloor.