Sociale media

  • NL
Open the menu

" Overdreven angst voor de SARS-pandemie is onnodig. "


Sinds november vorig jaar besmette het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) al meer dan 3.100 mensen en veroorzaakte het 144 doden in ongeveer 20 landen wereldwijd. De ergst getroffen gebieden zijn China, Hongkong, Singapore, de VS en Canada.
Een interview met Dr. Michel Van Herp, epidemioloog OCB

"In de strikte zin van het woord kunnen we dit een pandemie noemen omdat we wereldwijd gevallen hebben", aldus Dr. Michel Van Herp, epidemioloog bij AZG. "Maar dat is in de eerste plaats toe te schrijven aan onze moderne manier van reizen, in dit geval door de lucht. Anderzijds werkt globalisering ook in ons voordeel en wordt informatie snel en gemakkelijk verspreid via internet. Na slechts zes maanden beschikken we reeds over een enorme hoeveelheid informatie over de ziekte. En dat helpt ons in de strijd tegen SARS."
Dr. Van Herp kan begrijpen dat de ziekte in bepaalde plaatsen paniek veroorzaakt, zoals in Hongkong. "Maar in Europa hoeven mensen niet overdreven angstig te zijn om de ziekte op te lopen. Gezond verstand is al een belangrijke factor om besmetting te voorkomen."
"Tot nu toe hebben we gezien dat vooral nauwe familieleden of verwanten en medisch personeel die in rechtstreeks contact kwamen met SARS-patiënten, besmet geraakten. Het personeel moet dan ook altijd maskers, handschoenen en andere beschermingskledij dragen. Voor andere mensen zijn gewone beschermingsmaatregelen doeltreffend, zoals het volgen van strikte hygiëneregels: veelvuldig de handen wassen, drukke plaatsen en openbaar vervoer vermijden. Alles hangt uiteraard af van de regio. In Azië moeten mensen voorzichtiger zijn dan in Europa. Dat komt ook doordat Aziatische steden dichter bevolkt zijn en er dus meer contact is tussen mensen in vergelijking met Europa."
SARS is vooral besmettelijk wanneer de patiënt symptomen vertoont. Tijdens de eerste symptomen - zoals hoge koorts - kan het virus oraal worden verspreid, maar ook door het aanraken van voorwerpen waarmee de SARS-patiënt in contact kwam. In een later stadium - wanneer de patiënt ook hoest - lijkt de ziekte zich ook door de lucht te kunnen verspreiden, wat vooral gevaarlijk is in kleine ruimten. Niezen zou dan al volstaan voor verspreiding.
Momenteel is AZG aan het werk in Vietnam - het Tropisch Instituut van het Bach Mai Hospital in Hanoi - waar gisteren in totaal 63 gevallen en 5 doden werden geteld. "Onze ervaring en knowhow in de strijd tegen Ebola helpt ons nu. We beschikken over de kennis en de uitrusting om gezondheidswerkers te beschermen en om patiënten te isoleren en verdere verspreiding van het virus te voorkomen."
In Hongkong schonk AZG veertig dozen beschermingsmateriaal - maskers, hoofddeksels, handschoenen, enz. - aan de ziekenhuisautoriteiten. Dat materiaal kan door medisch personeel worden gebruikt bij de behandeling van SARS-patiënten.
Ook in andere landen kan AZG een rol spelen met de inrichting van quarantainezalen, de opleiding van personeel in beschermingsmaatregelen, het leveren van uitrusting en medicatie, het geven van psychologische steun aan medisch personeel en patiënten en het informeren van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in getroffen gebieden."
"We hopen dat de piek van de epidemie binnen enkele weken voorbij zal zijn omdat de meeste virussen actief zijn van november tot april, mei. Daarna zijn de klimaatsomstandigheden niet langer ideaal voor de verdere verspreiding van de ziekte."