Sociale media

  • NL
Open the menu

Overdracht twee projecten


Artsen Zonder Grenzen (AZG) gaat twee van haar Braziliaanse projecten overdragen aan lokale ngo's. Costa Barros is een project voor basisgezondheidszorg in de sloppenwijken van Rio de Janeiro; Médicos Solidários is een netwerk van dokter-vrijwilligers, die gratis consultaties verlenen aan mensen die anders geen of moeilijk toegang hebben tot gezondheidszorg.

AZG is sinds 1998 actief in het Costa Barros-district, een gebied met een lange geschiedenis van armoede, geweld en onveiligheid. Het programma verleent toegang tot gezondheidszorg aan een gemeenschap van 45.000 inwoners, in een "favela" (krottenbuurt) in het noordelijke deel van Rio.
Aanvankelijk werkte AZG in Rio met mensen die onder een viaduct leefden, en hergehuisvest werden in Portus, een gemeente met 4.500 inwoners in Costa Barros. AZG volgde hen en besliste in Portus een gemeenschapscentrum voor gezinszorg te beginnen. Inmiddels vond het algemene gezondheidscentrum UMAMP, waar mensen uit Portus naar doorverwezen worden, geen professionele medewerkers die bereid waren te werken in een afgelegen gebied dat bekend stond als "gevaarlijk". "AZG deed het gezondheidscentrum herleven in samenwerking met de gemeente. Op twee jaar tijd steeg het gemiddelde aantal medische consultaties van 220 tot meer dan 7.000 per maand. Het aantal bezoeken haalde een gemiddelde van 15.000 per maand. Vandaag werken er 11 dokters in het centrum, net als verpleegsters, psychologen, sociaal assistenten en een groep gemeenschapswerkers voor het "extra muros" werk.", vertelt Ofelia Garcia, de landverantwoordelijke van AZG in Brazilië.
AZG draagt het Costa Barros-project in principe deze maand over. De lokale overheid heeft de publieke verantwoordelijkheid op zich genomen het project financieel te ondersteunen en alle vacatures in te vullen; de administratie zal door een lokale organisatie verzorgd worden.

Dokter-vrijwilligers

AZG ontvangt in Rio ook regelmatig verzoeken voor medische hulp van organisaties die met kwetsbare bevolkingsgroepen werken. Daarom zette AZG een netwerk op van gespecialiseerde dokters die een deel van hun tijd en kennis wilden besteden aan daklozen. AZG bracht de dokters ook in contact met de instellingen die zich over deze mensen ontfermen. "Er is een groot gebrek aan toegang tot gezondheidszorg in Brazilië, zelfs al is het systeem in principe voor iedereen toegankelijk", legt Ofelia uit. "Via Médicos Solidários komen de dokters in contact met arme mensen, die hun hulp erg waarderen."
Het project is inmiddels goed gekend in Rio. Zo'n 160 dokters hebben hun deelname al aangeboden, ze doen zo'n 1.100 consultaties per maand. Dat is vooral gynaecologisch onderzoek, oftalmologie, dermatologie, orthopedie. "We selecteren de nieuwe dokters bij voorkeur op basis van hun specialisatie - dus vooral die waar we het meeste nood aan hebben - en van hun geografische ligging, of ze makkelijk toegankelijk zijn voor de patiënten. In het publieke systeem zijn er lange wachttijden voor dergelijke consultaties en komen vele mensen niet of nauwelijks aan bod."
"Médicos Solidários" is inmiddels geregistreerd als nieuwe ngo, waarin de dokters actief vertegenwoordigd zijn. De zoektocht naar donors om het project de komende twee jaar financieel te steunen, is volop bezig.
Ofelia Garcia is landverantwoordelijke voor AZG in Brazilië. Ze werkt sinds acht maanden voor Artsen Zonder Grenzen, voordien werkte ze bij Action Contre la Faim en Unicef. AZG is actief in Brazilië sinds 1991 en in Rio sinds 1993.