Sociale media

  • NL
Open the menu

Ouders van vermoorde AZG-medewerkster ontmoeten Afghaanse president


De ouders van Hélène de Beir - één van de vijf AZG-medewerkers die in juni van vorig jaar in Afghanistan vermoord werden - hadden op 13 mei ’s ochtends een korte ontmoeting met de Afghaanse president Hamid Karzai. De ontmoeting had plaats in Hertoginnedal, de verblijfplaats van hoogwaardigheidsbekleders die op bezoek zijn in ons land. Een paar uur later bracht Francis de Beir, Hélènes vader, verslag uit van het gesprek aan AZG en aan geïnteresseerde journalisten.

Tijdens de ontmoeting vertelde de Afghaanse president aan de ouders dat de moordaanslag op de AZG-hulpverleners niet politiek of religieus geïnspireerd was, maar dat het om een louter criminele daad ging.
“Volgens Karzai is de hoofdverdachte een lokale politieman uit de provincie Badghis”, zo verklaarde Francis de Beir aan AZG. “De politieman was ontslagen en wilde blijkbaar bewijzen dat de veiligheid niet langer gegarandeerd was als hij geen eerherstel kreeg.”
“Karzai vertelde ook dat de centrale regering na de moorden twee onderzoeken voerde in de provincie Badghis”, vervolgde de Beir. “Het eerste onderzoek leverde niets op omdat er een hinderpaal opdook. De politieman - die ondertussen weer aan het werk is - is namelijk de neef van het districthoofd, die op zijn beurt de broer is van de provinciegouverneur.”
“De president had het over een tweede onderzoek waaruit bleek dat er geregeld wreedheden werden begaan in de provincie Badghis. De regering reageerde op de onderzoeksresultaten door legertroepen te sturen om de veiligheid te verhogen”, voegde hij eraan toe.
“Karzai verklaarde dat deze extra troepen de rust in de provincie en binnen de plaatselijke politieafdeling zouden doen terugkeren. Hij verzekerde dat hij de toestand beter onder controle heeft dan een jaar geleden.”
“De president herhaalde ook zijn belofte dat de dader gearresteerd en berecht zou worden, en vroeg me om als getuige op te treden tijdens het komende proces in Afghanistan.”

Reactie van AZG

AZG is dankbaar dat de ouders van Hélène de Beir een ontmoeting konden hebben met de Afghaanse president. Volgens de organisatie is Karzai niet alleen begaan met de zaak, maar is hij ook vastbesloten om concrete maatregelen te treffen om ze op te lossen. Als Karzai zijn belofte houdt, zal dat een eerste stap zijn op weg naar gerechtigheid en tegelijk een eind maken aan de straffeloosheid bij brutale aanslagen tegen hulpverleners.