Sociale media

  • NL
Open the menu

Openbaar ziekenhuis Monrovia opnieuw verlaten


Voor de tweede maal in twee weken tijd moesten personeel en patiënten het Redemption-ziekenhuis in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia verlaten. Behalve de JFK operatieafdeling, die gerund wordt door het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), was Redemption het enige openbare ziekenhuis dat medische zorgen verstrekte aan burgers. Een team van Artsen Zonder Grenzen evacueerde alle patiënten omdat de gevechten tussen de rebellengroeperingen en de regeringstroepen het noordelijk deel van de stad naderden.

De strijd om de straten van Monrovia tussen de LURD-soldaten en het Liberiaanse leger begon op 5 juni. Grote drommen mensen die al jaren op de loop waren, trokken de stad in, alleen om vast te stellen dat ook daar een onderkomen, voedsel, water en medische zorgen niet te vinden waren. Hun aantal nam nog toe doordat ook de bewoners van het noordelijke deel van Monrovia op de vlucht sloegen, op zoek naar veiligheid.
De ondertekening van een bestand en de terugtrekking van de rebellentroepen uit de stad maakte het mogelijk om een minimale bijstand te verlenen aan de ontheemde bevolking. Velen keerden terug naar de kampen buiten de stad. Sinds gisteren moeten ze dus opnieuw rennen voor hun leven, en eens te meer dreigt levensreddende hulp te worden afgesneden doordat de stad wordt ondergedompeld in nog meer gewelddadige gevechten.
"Deze mensen zijn door de hel gegaan; nu staan ze opnieuw voor dezelfde situatie," zegt operationeel directeur Christopher Stokes van AZG. "We hebben talloze verhalen gehoord van hoe mensen familieleden zijn kwijtgeraakt bij eerdere pogingen om zich in veiligheid te brengen. Mensen raakten vast in de moerassen of verdronken terwijl ze een rivier probeerden over te steken. De Liberianen in de kampen en in de straten hebben de uiterste grens bereikt van wat je van iemand kunt vergen."
Het Redemption-ziekenhuis werd amper vier dagen geleden opnieuw geopend. AZG installeerde een tweede eenheid voor cholerabehandeling, afgescheiden van de andere afdelingen om een verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Op het ogenblik van de evacuatie gisteren werden in de cholera-afdelingen 35 mensen behandeld. AZG had ook een therapeutisch voedingscentrum (TVC) op poten gezet om de zwaarst ondervoede kinderen te verzorgen.
Gisteren evacueerde AZG alle patiënten uit het Redemption-ziekenhuis. Sommigen krijgen nu een verdere behandeling in twee AZG-posten in de wijk Mamba Point in Monrovia, die reeds dienst deden als ziekenhuizen met noodvoorzieningen voor poliklinische en interne patiënten.
"Vandaag moeten we opnieuw beslissen of we onze teams zullen afbouwen," besluit Christopher Stokes. "We willen zeker de Liberiaanse bevolking blijven bijstaan, maar moeten toegeven dat op een ogenblik dat hun noden nog groter zijn dan ze al waren, onze capaciteit om levensreddende hulp te bieden opnieuw is geslonken als gevolg van het geweld en de onveiligheid."
AZG vraagt de strijdende partijen de rechten van de burgerbevolking te respecteren, hen ongehinderd toegang te verlenen tot gezondheidsstructuren, en te waarborgen dat humanitaire organisaties hen alle hulp kunnen bieden die ze nodig hebben.