Sociale media

  • NL
Open the menu

Onvoldoende vaccins om epidemie van gele koorts te bestrijden


Momenteel woedt er een epidemie van gele koorts in het West-Afrikaanse land Guinee die verscheidene miljoenen mensen bedreigt. Sinds half november 2000 voert Artsen Zonder Grenzen (AZG), in samenwerking met het Guineese ministerie van Volksgezondheid, een grootscheepse vaccinatiecampagne. Het ontbreken van minstens anderhalf miljoen vaccins belemmert deze actie echter. Een twintigtal internationale medewerkers van AZG zijn momenteel in verschillende delen van het land actief.

De laatste cijfers spreken van 493 gevallen in de streek van Mamou, Labbé en Kankan, en in de steden van Kindia (83 kilometer van Conakry) en Dubreca (30 kilometer van Conakry). Het sterftecijfer bedraagt ongeveer 40%. De verschillende teams vaccineren tussen 10.000 en 15.000 mensen per dag. De 260.000 inwoners van de prefectuur van Mamou zijn reeds ingeënt. De teams vaccineren momenteel de bevolking van de prefectuur van Labbé (277.000 mensen).
Toch volstaan deze acties niet. De epidemie bedreigt meer dan 2,5 miljoen mensen, waaronder de bevolking van de hoofdstad Conakry (anderhalf miljoen inwoners). Zelfs indien rekening wordt gehouden met de stocks van vaccins die elders ter wereld beschikbaar zijn, ontbreken er nog steeds 1,5 miljoen doses om de vaccinatiecampagne tot een goed einde te brengen. Dit tekort kan zeer ernstige gevolgen hebben, vooral tijdens het regenseizoen. Dit begint in mei en bevordert de ontwikkeling van de muggen die gele koorts overdragen. Daarom dient de bevolking die gevaar loopt voor dit tijdstip ingeënt te zijn.
Ongeveer 35 landen in Afrika en enkele regio's in Zuid-Amerika worden beschouwd als risicogebieden voor gele koorts, een virale ziekte die overgedragen wordt door muggen en waarbij het sterftecijfer kan oplopen tot 80%. Twee recente epidemies, in Nigeria en in Bolivia, hadden de internationale gemeenschap moeten wijzen op de noodzaak van het aanleggen van stocks. AZG dringt er bij de internationale gemeenschap, en in het bijzonder bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Kinderfonds van de VN (UNICEF), op aan om vooralsnog voorraden aan te leggen om tijdig te kunnen reageren wanneer epidemies van gele koorts uitbreken. Door het ontbreken van een economisch voordelige afzetmarkt (cfr. AZG's "Campagne voor de Toegang tot Basisgeneesmiddelen")
produceren de farmaceutische bedrijven dit vaccin enkel op bestelling. Deze aanvraag komt meestal van voorgenoemde organisaties.
AZG werkt in Guinee sinds 1988. Haar programma's spitsen zich toe op het bestrijden van tuberculose en steunt de vluchtelingenbevolking die uit Sierra Leone en Liberia komt. Een veertigtal internationale medewerkers is momenteel actief in het land, waarvan de helft speciaal wordt ingezet in het kader van de vaccinatiecampagne tegen gele koorts.