Sociale media

  • NL
Open the menu

Ontheemden nog steeds op de dool


De schermutselingen die Kenia sinds eind december in de ban houden, hebben in het westen van het land gezorgd voor heel wat volksverhuizingen. De algemene situatie blijft erg onvoorspelbaar en de noden veranderen voortdurend. Daarom heeft AZG een flexibel systeem opgezet om de ontheemden toch logistieke en medische bijstand te kunnen bieden.

Juliette Thaury, arts en terreinverantwoordelijke in Kericho, de balans op van de activiteiten van het mobiele AZG-team op zeven plaatsen in deze regio.  

Waarom werd beslist een noodhulpteam te sturen naar de regio Kericho in het westen van Kenia?

Juliette Thaury: Wij zijn op 8 januari in Kericho aangekomen. De stad lag er behoorlijk rustig bij, maar de ontheemdenkampen waren wel al aanwezig. Die werden eind december opgericht, na de bekendmaking van de resultaten van de presidentsverkiezing in de streek Kericho, wat een eerste golf van geweld had ontketend. We kwamen de gezondheidsstructuren evalueren en brachten medicijnen en medisch materiaal voor het ziekenhuis van Kericho mee. We zijn er op meerdere locaties begonnen met medische en logistieke hulpverlening. De ontheemden hadden zich eerder al op verschillende plaatsen gegroepeerd, dicht bij een politiebureau bijvoorbeeld, of in een school... Toen daarna het geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen opflakkerde, trokken de mensen opnieuw naar deze plaatsen omdat ze er zich veilig voelden. In Londiani bevindt de verzamelplaats zich rond een kerk met Ierse priesters. In Kamwangi 2 ligt deze vlak naast een militair kamp. En in Kericho vinden we zowel een kamp in het park aan de kerk, als naast het politiebureau.

Is het aantal ontheemden in deze kampen ondertussen gestabiliseerd?

JT: Ons mobiele team heeft er de situatie sinds haar aanwezigheid flink zien veranderen. In de tweede helft van januari steeg de spanning behoorlijk, maar die is later opnieuw wat afgenomen. Jongeren gewapend met machetes hebben de dorpen op de heuvelflanken meermaals aangevallen. In Montaragon, op twee uur rijden van Kericho, nam het intercommunautaire geweld tijdens de nacht van 19 januari ongekende proporties aan. Er vielen doden en gewonden, en meer dan 300 huizen werden platgebrand. De politie loste luchtschoten en kreeg zo de situatie onder controle, maar dergelijke aanvallen deden zich gedurende een achttal dagen herhaaldelijk voor. Resultaat: een daling van het – eerder sterk gestegen – aantal ontheemden in het kamp bij de school. Heel wat onder hen voelden zich immers niet langer veilig en zijn daarom naar hun streek van herkomst teruggekeerd.
Op heel wat andere plaatsen kende het aantal ontheemden echter slechts een lichte daling. De mensen voelden er zich veiliger waardoor ze in minder grote getale vertrokken. In de kampen van Kipkelion verblijven nog ongeveer 500 ontheemden, in Monastry tussen de 500 en 600, en in Londiani zo’n 2500 tot 3000.
In Kericho ten slotte verblijven naar schatting tussen de 2500 en 3000 personen. Het kamp kende een ware toestroom nadat een lid van de oppositie uit de stad op 31 januari vermoord werd. Hoewel de situatie er sindsdien bekoeld is, willen de ontheemden er niet langer blijven. Ze keren liever terug.

Hoe werkt AZG in deze onstabiele situatie?

JT: Het is moeilijk voor ons om te bepalen welke activiteiten over twee dagen nodig zullen zijn. Ons mobiele team trekt geregeld en naargelang de noden naar deze zeven locaties. Maar de prioriteiten kunnen verschuiven als er geweld heerst. Het medische team voert consultaties uit en ontvangt voornamelijk patiënten met luchtweginfecties of diarree. Het aantal ernstige gevallen is eerder klein. Naarmate er meer kampen opgezet werden, zijn we gestart met een vaccinatiecampagne tegen mazelen en polio voor kinderen jonger dan vijf jaar. Op de zeven plaatsen samen hebben we al 1200 kinderen ingeënt.
We letten trouwens ook eventuele gevallen van ondervoeding. Tot op heden hebben we nog niets verontrustends gezien. Als het conflict echter aanhoudt, is de kans op ondervoeding bij kinderen behoorlijk reëel.
De logistiek medewerkers van het team zorgden voor waterbevoorrading door op de verschillende locaties leidingen en reservoirs te installeren. In Kamwangi 2 laten ze dagelijks vrachtwagens aanrukken die 15000 liter water aanvoeren. Ze installeerden ook douches en latrines, en deelden dekens en plastic zeilen uit.
Een team bestaande uit een chirurg, een anesthesist en een verpleegkundige werd zopas naar Kericho gestuurd om het districtziekenhuis te ondersteunen.