Sociale media

  • NL
Open the menu

Onderzoeksmissie van AZG leidt tot voedselprogramma in Zimbabwe


AZG heeft beslist een voedselprogramma op te starten in het Buhera-district in de provincie Manicaland, in Oost-Zimbabwe, na een onderzoeksmissie in de regio.

"De algemene voedselsituatie in Zimbabwe is niet zo ernstig als sommige media en agentschappen ons laten geloven", vertelt Ibrahim Younis, logistiek medewerker van het urgentieteam van AZG. "Toch wordt de bevolking in sommige gebieden geconfronteerd met het begin van een ernstige voedselcrisis die verschillende oorzaken heeft. Het landhervormingsbeleid van de regering heeft tot gevolg dat een groot deel van de grond niet bewerkt wordt. Bovendien heeft Zimbabwe te lijden onder droogte. In bepaalde regio's is er dit jaar te weinig regen gevallen om gewassen te kweken."
De bevolking in het Buhera-district is het kwetsbaarst, omdat de streek dichtbevolkt is en hoofdzakelijk uit gemeenschappelijke gronden bestaat die minder vruchtbaar zijn en zwaar aangetast zijn door droogte.
"Het AZG-team zal bestaan uit een missiehoofd en een medisch coördinator", aldus Luc Derlet, operationeel coördinator voor AZG. "Ze moeten verschillende taken uitvoeren: de voedselsituatie in de streek analyseren, mogelijke epidemieën detecteren zoals cholera en mazelen, en ernstig ondervoede kinderen opsporen, doorverwijzen en verzorgen. De kinderen worden opgevangen in de bestaande gezondheidscentra. Zo nodig zullen we ook onze eigen therapeutische voedingscentra openen."
Daarbij zal er bijzondere aandacht gaan naar HIV-besmette kinderen, aangezien zij bijzonder kwetsbaar zijn voor ondervoeding en ziekten. Eén op de drie Zimbabwanen is HIV-positief. Ondervoede kinderen met HIV hebben veel minder kans om te herstellen. AZG past daarbij haar behandelingsprotocollen aan aan hun specifieke situatie. Dat betekent dat de opnamecriteria voor deze groep soepeler zijn dan voor andere kinderen.
Het AZG-programma heeft als doel de kindersterfte door ernstige ondervoeding te doen dalen. Er komt ook een sluitend gegevensverzamelingssysteem, waardoor de voedselsituatie beter gevolgd kan worden en mogelijke epidemieën sneller kunnen worden opgespoord.