Sociale media

  • NL
Open the menu

Ondervoeding neemt snel toe: AZG voert hulp in Burundi op


Het AZG-team in Karuzi heeft de voorbije weken een snelle stijging vastgesteld van het aantal ondervoede kinderen in de voedingscentra in Buhiga, waar het aantal patiënten sinds eind oktober van vorig jaar voortdurend toeneemt.

"We behandelen meer dan 300 ondervoede kinderen in onze therapeutische voedingscentra. Het tweede centrum ging open in december 2002, en we starten binnenkort met een derde centrum, want het aantal patiënten blijft stijgen. We verwachten tegen eind maart 600 tot 700 patiënten", aldus Luc Nicolas, AZG-coördinator voor de programma's in het Grote-Merengebied. "We willen de komende weken ons voedingsprogramma - zowel het therapeutische als het aanvullende - verder versterken, want we denken niet dat de situatie zich vóór juli 2003 zal stabiliseren. Zo ziet de komende oogst, eind mei, er niet goed uit."
Toch is de toestand niet vergelijkbaar met de voedselcrisis in januari 2001. Toen werden meer dan 2.000 ondervoede kinderen tegelijk behandeld in de voedingscentra van AZG. Alhoewel. In januari 2003 organiseerde AZG een voedingsonderzoek waaruit bleek dat de acute ondervoedingsgraad 2,5% bedraagt, een heel stuk boven de alarmdrempel en dicht bij de pre- (én post) noodsituatie van 2001.
"Het regenseizoen was bijzonder slecht en de oogst zal dus tegenvallen. Daardoor, en mede door de voortdurende onzekerheid, is het aantal ondervoeden gestegen", aldus Nicolas.
AZG biedt medische en voedselhulp via de tien gezondheidscentra in de provincie Karuzi, maar uit het voedingsonderzoek bleek dat een alarmerend hoog aantal ondervoede kinderen nog niet opgenomen is in een voedingsprogramma. Daarom heeft AZG een mobiel team opgericht om in de heuvels op zoek te gaan naar ondervoede kinderen. Die worden dan overgebracht naar de voedingscentra, waar ze medische en voedselhulp krijgen. Momenteel worden elke dag gemiddeld 20 kinderen opgevangen.
Elk therapeutisch centrum wordt beheerd door twee internationale vrijwilligers - een arts en een verpleegster - plus ongeveer 40 lokale medewerkers. In totaal zijn er nu acht internationale medewerkers aanwezig in Karuzi voor de voedselurgentie, bovenop de tien internationale vrijwilligers die betrokken zijn bij de lopende gezondheidszorgproject

Malaria

Daarnaast volgt AZG ook de malariaproblematiek in Burundi op de voet. Sinds november stellen onze teams een sterke verhoging vast van het aantal gevallen, vooral in de provincies Ngozi en Gitega. In Ngozi steeg het aantal malariapatiënten snel, van 16.000 in september tot 34.000 in november en tot meer dan 48.000 in december 2002.
AZG besloot hulp te bieden in Ngozi en stuurde een team om medische bijstand te verstrekken en met de lokale overheid te onderhandelen over een interventieplan. Uiteindelijk kreeg AZG groen licht om Coartem te importeren en te distribueren, een nieuw combinatiegeneesmiddel dat ook werkt wanneer het vaker gebruikte Fansidar ondoeltreffend blijkt. Coartem werd dan ook op grote schaal verspreid. AZG voerde ook snelle diagnostische tests uit, en wil doorgaan met de interventie tot de situatie weer normaal is. In dit verband gaat ze na of er bijkomende voorraden Coartem moeten worden ingevoerd.