Sociale media

  • NL
Open the menu

Ondergefinancierd Global Fund straft ambitieuze aidsplannen af


Het Global Fund heeft de ambitieuze voorstellen om de aidsepidemie te bestrijden in een aantal landen die er zwaar onder te lijden hebben onder ziekte, afgewezen.

Het Global Fund besliste ook om de volgende mogelijkheid voor landen om opnieuw financiering aan te vragen uit te stellen tot december 2011. Dat creërt ernstige problemen voor de aidsprogramma’s in de landen waarvan aanvraag geweigerd werd. De beslissingen zullen de schaalvergroting van aidsbehandeling en de invoering van de modernste strategieën om de verspreiding van het virus tegen te gaan ernstig hinderen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere experts erkennen dat een vroegere opstart van de behandeling cruciaal is in de strijd tegen aids. Uit onderzoek dat Artsen Zonder Grenzen gedurende twee jaar deed in Lesotho, bleek bijvoorbeeld dat patiënten die vroeger een behandeling kregen 68% minder kan hadden om te sterven, 27% minder kans hadden om andere infecties, zoals tbc, te krijgen en 39% meer kans hadden hun behandeling correct te kunnen volgen.
Maar de voorstellen van landen om de behandeling vroeger te starten, de richtlijnen van de WHO in te voeren en de besmetting van moeder op kind radicaal te verminderen, zijn afgewezen.
Zo werd Malawi’s voorstel om het aantal besmettingen te verminderen wellicht te ambitieus bevonden. Het voorstel richtte zich sterk op het voorkomen van de besmetting van moeder op kind. Daarvoor wou Malawi alle seropositieve zwangere vrouwen levenslang behandelen met aidsremmers. Malawi wou ook meer medisch personeel in eigen land aan het werk houden en meer vrijwillige besnijdenissen bij mannen doen, om de verspreiding van het virus af te remmen.
Ook het voorstel van Oeganda werd verworpen. Dat voorstel wou het voorkomen van de besmetting van moeder op kind drastisch optrekken. Andere landen bevinden zich in soortgelijke situaties: Swaziland, Mozambique, Congo en Zimbabwe zijn landen waar de epidemie veel slachtoffers maakt, maar die geen extra geld krijgen van het Global Fund in 2011.
“Deze landen worden het zwaarst getroffen door aids, dus moeten ze kans krijgen om programma’s op te zetten die de last lichter helpen maken,” zegt Jennifer Cohn van Artsen Zonder Grenzen. “Het is van vitaal belang dat landen de beste strategieën kunnen volgen en daarvoor is de overheid verantwoordelijk. Maar zonder extra financiering kunnen zij de strijd tegen aids nooit winnen.”
Artsen Zonder Grenzen vraagt dat het Global Fund zijn beslissing om te volgende financieringsronde uit te stellen herbekijkt, en dat donoren extra geld aan het Global Fund schenken om het tekort van 8,3 miljard dollar weg te werken. Dat tekort ontstond door de te zuinige bijdragen van de donoren van het Global Fund in oktober 2010. Landen zoals Italië, Nederland, Zweden en België steunen het Global Fund niet meer en andere, zoals Duitsland, hebben veel minder gegeven dan als fair kan worden beschouwd.