Sociale media

  • NL
Open the menu

Ondanks forse druk willen Tsjetsjeense ontheemden niet terug - AZG doet onderzoek in tentenkampen


Het merendeel van de Tsjetseense ontheemden in de Russische deelrepubliek Ingoesjetië wil niet terug naar hun geboorteland vanwege de voortdurende onveiligheid. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van AZG. De hulporganisatie heeft in acht verschillende tentenkampen in Ingoesjetië 3209 Tsjetsjeense families ondervraagd. De resultaten van het onderzoek "Left without a choice - Chechens forced to return to Chechnya" worden vandaag op een persconferentie in Moskou bekend gemaakt.

Er bevinden zich naar schatting 180.000 Tsjetsjenen in Ingoesjetië, weggevlucht van het aanhoudende geweld in eigen land. Ongeveer 60.000 daarvan wonen in tenten of leegstaande gebouwen. Halverwege vorig jaar werd door de autoriteiten van Ingoesjetië een plan ontvouwd voor de terugkeer van deze vluchtelingen naar Tsjetsjenië, nadrukkelijk op vrijwillige basis.
De onveiligheid in Tsjetsjenië is voor 93% van de families die zijn ondervraagd door AZG de belangrijkste reden om niet terug te willen. En dat terwijl de leefomstandigheden in de tentenkampen waar ze nu verblijven deplorabel zijn; 52% van de families woont in tenten die lekken, geen beschermingen bieden tegen de kou of geen vloer hebben. Hen wordt echter weinig andere keus gelaten dan terug te gaan naar Tsjetsjenië.
Twee kampen in Ingoesjetië zijn al inmiddels gesloten, ondanks hevige protesten van de internationale gemeenschap en organisaties zoals AZG. Acht andere staan op de nominatie om dicht te gaan. Pogingen om alternatieve huisvesting voor de ontheemden te bouwen worden gefrustreerd. Zo heeft AZG van de autoriteiten opdracht gekregen om 180 huisjes af te breken die voor Tsjetsjeense ontheemden zijn gebouwd, hoewel er eerder toestemming was verleend voor dit project. Het plan om nog eens 1200 van dit soort woningen te bouwen, wordt tegengehouden.
Artsen Zonder Grenzen roept de autoriteiten in Ingoesjetië op om Tsjetseense ontheemden niet te dwingen terug te keren naar hun vaderland. Bovendien moet er een eind komen aan de pogingen om humanitaire organisaties het werk onmogelijk te maken. AZG wijst tegelijkertijd de Verenigde Naties op haar rol de ontheemden die ervoor kiezen om in Ingoesjetië te blijven, te beschermen.
Het rapport "Left without a choice - Chechens forced to return to Chechnya" is te vinden op www.msf.org.