Sociale media

  • NL
Open the menu

Noord-Afghanistan: voedselcrisis verslechtert - aantal ernstig ondervoede kinderen neemt toe


Een recent AZG-onderzoek in Karai-vallei, provincie Faryab, wijst uit dat 1 op 7 kinderen ondervoed is. De voedselstudie toont 4,5 % ernstige (1) en 10,4 % gewone (2) ondervoeding aan. Tegelijk ziet Artsen Zonder Grenzen (AZG) een aanzienlijke toename van het aantal ernstig ondervoede kinderen in haar voedingscentra in Faryab. Dat is een alarmerend teken van een toenemende voedselcrisis. Een AZG-voedselstudie in augustus toonde reeds een algemene ondervoeding aan van 10%. Sindsdien is de toestand enkel nog verergerd. Een andere recente studie heeft uitgewezen dat de mortaliteit is verdubbeld sinds augustus. Gezinnen hebben nog bloem voor gemiddeld amper 5 dagen en slechts 23% heeft voedsel gekregen bij de laatste distributie.

De humanitaire situatie in de afgelegen gebieden gaat snel bergaf omdat de kwaliteit van de huidige algemene voedseldistributie niet volstaat en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen niet zijn bereikt. Het zuiden van de provincie Faryab is één van de zwaarst door droogte getroffen gebieden. Volgens een onderzoek van het Wereldvoedselprogramma (WFP) kan de bevolking hoogstens aan de helft van haar voedselbehoeften voldoen.
"De huidige voedselcrisis onderschatten, is extreem gevaarlijk", verklaart Malik Allaouna, AZG-missiehoofd in Mazar-i-Shariff. "De enige manier om een verdere achteruitgang van de toestand te voorkomen, is een toename van het volume en de kwaliteit van het voedsel dat naar de zwaarst getroffen gebieden gaat. Ook moet worden toegezien op de verspreiding naar de meest kwetsbare families."
De noordelijke en westelijke provincies van Afghanistan zijn zwaar getroffen door de droogte. Vooral de afgelegen bergstreken, waar de landbouw afhangt van de regenval en het merendeel van de veestapel is gestorven, heeft de bevolking al haar reserves uitgeput zodat ze moet overleven op brood en thee. De regio had vorige winter te kampen met een epidemie van scheurbuik (3) . Tijdens de eerste weken van dit jaar zijn minstens drie nieuwe gevallen opgedoken.
Vorig jaar opende AZG vijf voedingscentra in Noord-Afghanistan. Door een verdere achteruitgang van de voedselsituatie zijn onlangs vier nieuwe voedingscentra geopend. Maar de voedselzekerheid in de regio kan enkel verbeteren als er voldoende, uitgebalanceerde voedselporties gaan naar alle kwetsbare gezinnen. AZG zal binnenkort in de Karai-vallei reeds een eigen voedseldistributie (4) starten maar onderzoeksteams in de regio vrezen meer dorpen te vinden waar de voedselsituatie kritiek is. De organisatie benadrukt dan ook dat zelfs met een toename van haar programma's een goede, algemene voedseldistributie noodzakelijk blijft.
(1) worden opgenomen in therapeutische voedselprogramma's voor intensieve voeding onder medisch toezicht
(2) worden opgenomen in aanvullende voedselcentra voor een regelmatige voedselportie om mee naar huis te nemen
(3) scheurbuik wordt veroorzaakt door een vitamine C-gebrek en gekenmerkt door een zwarte verkleuring van de benen en bloedend tandvlees
(4) voedseldistributie voor alle jonge kinderen en hun families