Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuwe vaccinatiecampagne in het noorden


Artsen Zonder Grenzen is op vraag van de Ethiopische overheid begonnen met een grootschalige inentingscampagne tegen meningitis (hersenvliesontsteking) in Tigray, in het noorden van Ethiopië. De organisatie ondersteunt ook het regionale gezondheidsbureau van Zuid-Tigray door het leveren van vaccinaties, geneesmiddelen en recycleerbare materialen, en technische ondersteuning. AZG zal eveneens onderzoeken of een grootscheepse vaccinatiecampagne in Oromiya ook tot de mogelijkheden behoort.

De vaccinatiecampagne, die een aantal maanden zal duren, richt zich op de bevolking van Wukro en Mekele (105.000 inwoners) en later eventueel op de rest van Zuid-Tigray en Oost-Tigray (800.000 inwoners), in die gebieden waar de alarmgrens is overschreden. Tigray telt zo'n vier miljoen inwoners.
Meningitis werd vastgesteld in Oost-Tigray rond 25 februari. Sinds die datum zijn 35 gevallen vastgesteld en werd in het ziekenhuis één dode vastgesteld. Er zijn vier andere vermoedelijke meningitisdoden, maar dit kon niet worden bevestigd omdat ze thuis overleden.
In 2001 vond een meningitisepidemie plaats in het midden en zuidwesten van het land. Dit jaar treft de epidemie vooral de gebieden in het zuiden en die streken die vorig jaar slechts weinig getroffen werden.