Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuwe ebolapatiënten in West-Kasai


Op dit moment zijn er drie verdachte patiënten in het isolatiecentrum dat Artsen Zonder Grenzen heeft opgezet in Kampungu, een dorp in het centrum van de provincie.

Een ebola-infectie kan alleen bevestigd worden door stalen te laten onderzoeken in een gespecialiseerd laboratorium. Een patiënt is ‘verdacht’ tot het labo de besmetting bevestigt of ontkent.
Twee patiënten zijn zogenaamde ‘contactmensen’. Dat wil zeggen dat ze in contact zijn geweest met een patiënt die ebola had, of dat nu een verdacht of bevestigd geval was. De derde patiënt komt uit een dorp op 20 km afstand van Kampungu, en kwam niet in contact met een andere patiënt. Het is belangrijk om contactmensen goed op te volgen, om het besmettingspatroon van ebola te kunnen doorbreken. Het team van Artsen Zonder Grenzen volgt dagelijk zo’n 200 mensen op.

Gelijkaardige symptomen

Artsen Zonder Grenzen neemt maatregelen om besmetting te vermijden in het isolatiecentrum. Het team volgt een strikte regels om besmetting van de medische teams, patiënten van de familie en de patiënten zelf te voorkomen.
Patiënten blijven in het isolatiecentrum tot de symptomen verdwijnen. Dat wil zeggen dat ze het ebolavirus virus overleefd hebben, of dat ze niet besmet waren. De symptomen van ebola kunnen lijken op die van andere ziekten, zoals malaria, tyfuskoorts of shigellosis. Daarom krijgen verdachte patiënten ook medicijnen tegen malaria en anitbiotica. Artsen Zonder Grenzen voorziet ook in pschychologische steun.
“We vreesden dat het virus ook buiten Kampungu en Kaluamba te vinden zou zijn,” zegt dr. Michel Van Herp, epidemioloog van Artsen Zonder Grenzen. “Maar tot vorige nacht leken de symptomen meer op tyfuskoorts te wijzen. Hoe dan ook zal hij in het isolatiecentrum blijven. Op dit moment stellen de drie patiënten het goed. Ze eten, wandelen en hebben geen rehydratatie nodig,” aldus Van Herp.

Lage sterftegraad

Tot nu toe is maar één van de zeven bevestigde gevallen gestorven. Dat lijkt relatief laag voor ebola. “Dat komt omdat we wel zeker weten dat het om ebola gaat, maar nog niet welk type het is,” legt Van Herp uit. “Het Zaïre-type doodt tussen de 70 en 90% van de patiënten. Misschien is dit een minder dodelijk type. Maar vergeet niet dat ook dertien verdachte patiënten sterven. Dat brengt het totaal op veertien doden.”
Vorig jaar doodde een ebola-uitbraak in hetzelfde gebied 186 mensen, maar daar waren mogelijk ook andere dodelijke ziekten in het spel.
Tot op vandaag, 13 januari, hebben 46 patiënten symptomen van de hemorragische koorts type ebola vertoond in de provincie West-Kasaï. Analyse in het laboratorium heeft zeven van deze gevallen bevestigd. Van die zeven gevallen is er één gestorven. De overige 39 gevallen zijn allemaal ‘verdacht’; daarvan zijn 13 mensen gestorven. Het team van Artsen Zonder Grenzen in West-Kasaï bestaat uit artsen, een epidemioloog, een psycholoog, verplegers, water- en sanitatiespecialisten, gezondheidspromotoren en logistieke medewerkers.