Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuwe AZG-informatie bevestigt hongerdood in Angola


De ondervoeding bij mensen uit de Angolese oorlogszones, zoals waargenomen door Artsen Zonder Grenzen (AZG), is zowat de ergste die het voorbije decennium in Afrika is gezien. De bezochte gebieden waren afgesneden van medische en voedselhulp sinds 1998 toen de burgeroorlog verhevigde. Pas door de recente vredesakkoorden zijn de regio's meer toegankelijk geworden.

Ontheemden uit Chitembo (zuidelijke Bie-provincie) komen zwaar ondervoed aan in Kuito (1). De laatste informatie toont ondervoedingscijfers van 26% algemene acute ondervoeding en 9% zware ondervoeding, cijfers die de alarmdrempel overschrijden. Deze mensen zijn momenteel opgenomen in de therapeutische voedselcentra van AZG. Alarmerende cijfers van ondervoeding zijn ook in de zuidelijke provincie Huambo waargenomen door AZG-teams. In Bunjei, zowat 116 km van Caala, stelde de medische staf een ernstige ondervoedingsgraad van 30% vast terwijl een vlugge voedselstudie in Chitembo bij 1219 kinderen jonger dan 10 jaar 42% algemene en 10% ernstige ondervoeding aantoonde. Het dodental van 5 à 10/10.000/dag torent hoog boven het alarmpeil van 1/10.000/dag.
"Deze stuitende getallen zijn slechts een fractie van de crisis die tal van Angolese regio's heeft verscheurd na het heropflakkeren van de oorlog. De recente vredesakkoorden alleen kunnen de situatie niet verbeteren. Ze hebben het ons mogelijk gemaakt om noodteams in de gebieden te sturen maar nu is er nood aan een onmiddellijke, internationale hulpactie met voedsel en medische voorraden.", zegt Koen Henckaerts, operationeel directeur voor AZG in Brussel.
De aanslepende voedselcrisis in het land is een direct gevolg van het feit dat de bevolking in meerdere gebieden van het land jarenlang onbereikbaar bleef voor humanitaire bijstand aangezien er geen toegang werd bedongen. Deze noodtoestand is daarenboven het resultaat van de militaire strategieën van beide conflictpartijen: bewoners werden gedwongen verplaatst en hun huizen en dorpen platgebrand omdat de strijdende partijen controle over de burgerbevolking wilden verwerven.
AZG meent dat een grote internationale hulpactie nodig is om aan de noden tegemoet te komen. Een team van drie AZG-vrijwilligers voert momenteel een tweede onderzoek uit bij de ontheemden van Chitembo. AZG voert de capaciteit van de voedselcentra op aangezien meer mensen worden verwacht op zoek naar voedsel en bijstand.
(1) Het zuidelijke deel van de Bie-provincie is één van de regio's die ontoegankelijk bleven voor humanitaire bijstand sinds het heropflakkeren van de oorlog in 1998. Het is voor het eerst dat een internationale humanitaire organisatie Chitembo heeft kunnen bereiken sindsdien. Ook in de noordelijke Huila-provincie, grenzend aan Chitembo, is sprake van hoge aantallen mensen in een slechte medische en voedseltoestand.