Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuwe aanpak aids-bestrijding


Artsen Zonder Grenzen begint met het gebruik van anti-retrovirale medicijnen in Khayelitsha, een township bij Kaapstad. Deze medicijnen zorgen voor een directe bestrijding van het aids-virus. Indien AZG kan aantonen dat het mogelijk is de patiënten deze medicijnen op correcte wijze te laten gebruiken, kan dit de aanpak van aids-bestrijding in heel Afrika veranderen.

Het gebruik van anti-retrovirale geneesmiddelen is op dit ogenblik weinig populair in Afrika: de therapie vereist regelmatige controles, veroorzaakt veel bijwerkingen en is bovendien peperduur. AZG is er desondanks van overtuigd dat anti-retrovirale medicijnen efficiënt kunnen gebruikt worden in deze Afrikaanse context. Daarom zullen honderd vijftig volwassenen en dertig kinderen gedurende vijf jaar de medicijnen toegediend krijgen. Tot nu toe beperkte de medische interventie van AZG zich tot het behandelen van opportunistische infecties.
AZG heeft in Khayelitsha, een township met 500.000 inwoners, drie consultaties opgericht waar seropositieven verzorging krijgen. AZG startte eveneens een campagne om te pleiten voor een betere toegang tot geneesmiddelen om HIV te behandelen. AZG verschaft logistieke en technische steun aan het "Mother-to-Child Transmission"-programma (MTCT). Het MTCT is een preventieprogramma voor de overdracht van het aids-virus van moeder op kind. In Khayelitsha wordt één op vijf vrouwen in prenatale klinieken seropositief bevonden.

Groot succes

Het project is een succes: een groot percentage vrouwen krijgt advies, staat onderzoeken toe en neemt uiteindelijk het geneesmiddel AZT om het risico te verkleinen dat ze het aids-virus op hun kinderen overdragen. Ze geven hun kinderen ook de fles in de plaats van borstvoeding. Op acht maanden tijd wist AZG meer dan 1.000 mensen te overtuigen zich regelmatig te laten controleren. Uit die groep patiënten worden ook de 180 mensen gekozen die aan het pilootproject met de anti-retrovirale geneesmiddelen zullen meewerken.
Samen met lokale ngo's als Treatment Action Campaign, heeft het Zuid-Afrikaanse team de minister van Volksgezondheid geadviseerd over een donatie van medicijnen, het parlement gewezen op het probleem van de toegang tot geneesmiddelen, en dit allemaal om de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor seropositieven.
Eind vorig jaar koos de Zuid-Afrikaanse overheid het programma als model voor de uitbreiding van MTCT-diensten over het hele land, met het verwezenlijken van twee pilootsites in elke provincie van Zuid-Afrika.