Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuw project voor basisgezondheidszorg in sloppenwijk van Rio de Janeiro


AZG opent binnenkort een kliniek in Marcilio Dias, een sloppenwijk in het noorden van Rio de Janeiro (Brazilië), om de lokale gemeenschap betere toegang te bieden tot basisgezondheidszorg en psychosociale begeleiding. Het programma richt zich tot kinderen, tieners en vrouwen. Het omvat preventieve en curatieve consulten, en zal werken aan een betere toegang tot geneesmiddelen. Er zullen tevens activiteiten gelanceerd worden op het vlak van preventie en gezondheidseducatie.

"De leefomstandigheden in de sloppenwijk zijn benard, en de toegang tot sociale opvang en gezondheidszorg is er erg beperkt", aldus Susana De Deus, landverantwoordelijke voor AZG in Brazilië. "Het is een gewelddadige omgeving met heel wat drugs- en wapenhandelaars. De bevolking is zeer jong - bijna de helft is jonger dan 19 jaar - en laaggeschoold. 70% van de gezinnen heeft een maandinkomen onder de 100 dollar, en er is een torenhoge werkloosheid."
De sloppenwijk Marcilio Dias omvat de zones Marcilio Dias, Kelson en Mandacaru, en telt ongeveer 10.000 inwoners. Het drugsgeweld zorgt voor veel onveiligheid, waardoor de gemeenschap geïsoleerd is van de buitenwereld. De armoede en het gebrek aan openbaar vervoer maken de gezondheidszorgfaciliteiten bijzonder moeilijk bereikbaar voor de bevolking.
"Het is onze bedoeling de bevolking medische en psychosociale zorg te bieden via een AZG-gezondheidscentrum in Marcilio Dias. Ons team biedt gratis behandelingen aan en ontwikkelt preventieve gezondheidsmaatregelen zoals vaccinaties. Daarvoor moeten lokale gezondheidswerkers opgeleid worden. Via een grondige studie van de psychosociale behoeften van de gemeenschap willen we een specifieke aanpak ontwikkelen voor thema's zoals geweld in het gezin, tienermoeders en andere problemen die typisch zijn voor een geïsoleerde stadsgemeenschap die in een dergelijk hard en gewelddadig milieu leeft", aldus Susana De Deus.
AZG zal thematische groepsdiscussies organiseren met gemeenschapsleiders, de doelbevolking, kerken en andere relevante sociale actoren. Ze kunnen de psychosociale problemen in de sloppenwijk en de gevolgen ervan helpen te identificeren en te definiëren. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de plaatselijke gezondheidsautoriteiten; die zullen gedurende de komende drie jaar het beheer ervan geleidelijk overnemen.