Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuw congresbesluit staat toegang tot geneesmiddelen in de weg


AZG waarschuwt dat een besluit van de Guatemalteekse regering een ernstige bedreiging vormt voor de toegang tot levensreddende geneesmiddelen voor de allerkwetsbaarsten in Guatemala.

67.000 Guatemalteken, waaronder 4.800 kinderen, hebben HIV/aids. Daar anti-retrovirale geneesmiddelen (ARV's) in het land niet door octrooien worden beschermd, kon AZG in haar programma's in Guatemala generische ARV's gebruiken en dus 75-99% goedkoper geneesmiddelen aankopen dan de regering.
Op 15 april 2003 werd de Guatemalteekse wet op de industriële eigendom gewijzigd: het Congres nam Besluit 9-2003 aan, dat farmaceutische bedrijven die een geneesmiddel ontwikkelen, vijf jaar lang exclusieve verkooprechten verschaft. Het besluit verbiedt het Bureau voor Geneesmiddelenbeoordeling om de gegevens van het merknaamproduct te gebruiken. Dit is een vereiste om de equivalente generische versie op de markt te brengen. Deze drastische wijziging in de Guatemalteekse wetgeving belemmert de registratie van generische geneesmiddelen. Een dergelijke exclusiviteit bestaat in geen enkele andere industriële-eigendomswetgeving in Latijns-Amerika.
"Het besluit is uitermate slecht nieuws voor arme mensen met HIV/aids in Guatemala", aldus Luis Villa, hoofd van de AZG-projecten in Guatemala. "Door het nieuwe besluit zal de registratie van generische geneesmiddelen zoals degene die wij gebruiken vertraging oplopen en zullen patiënten buiten het AZG-project niet van deze goedkopere alternatieven kunnen profiteren. Vijf jaar kan een zaak van leven of dood zijn voor mensen met aids", stelt Villa.
Besluit 9-2003 schept een nodeloze barrière voor de toegang tot goedkopere geneesmiddelen. "Dit is des te alarmerender daar ARV's in Guatemala niet onder octrooi staan en het invoeren en gebruiken van generische geneesmiddelen dus onbeperkt was," aldus Cailin Morrison, juridisch expert van de AZG-Campagne voor de Toegang tot Basisgeneesmiddelen. "Het TRIPS-Verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) legt zo'n exclusiviteit niet op en er is dus ook geen enkele reden voor een land om zo iets te doen."
AZG dringt er bij het Guatemalteekse Congres op aan om Besluit 9-2003 te herroepen. Voor teveel mensen met HIV/aids en andere ziekten in Guatemala zijn geneesmiddelen een luxe. Slechts één iets heeft de prijzen van ARV's in Midden-Amerika omlaag weten te brengen: de invoering van concurrentie door generische geneesmiddelen. De Guatemalteekse regering moet zich houden aan haar in Doha gedane belofte om volksgezondheid boven handelsbelangen te plaatsen.
In Guatemala verlenen AZG-teams medische hulp aan mensen met HIV/aids en Chagas, naast basisgezondheidszorg en andere diensten voor kwetsbare bevolkingsgroepen. AZG is sinds 1988 actief in Guatemala.