Sociale media

  • NL
Open the menu

Mondiaal initiatief voor nieuwe behandelingen van verwaarloosde ziekten gaat van start


AZG, andere niet-gouvernementele organisaties, wetenschappers en een aantal Nobelprijswinnaars uit de hele wereld hebben vandaag hun steun betuigd aan het “Drugs for Neglected Diseases Initiative”. Op die manier willen ze wereldwijd een nieuwe dynamiek op gang brengen om het wetenschappelijk onderzoek toe te spitsen op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, diagnosetests en vaccins voor typische ziekten die vooral de armen treffen. De ondertekenaars eisen dat de politieke leiders onderzoeksprioriteiten vastleggen, aanhoudende financiële steun geven en de patent- en regelgevingbarrières verminderen, om essentiële Onderzoek- en Ontwikkelingsactiviteiten (R&D) te stimuleren.

AZG drukte haar frustratie uit omdat ze ondoeltreffende medische technologie moet gebruiken om patiënten te behandelen met slaapziekte, leishmaniasis en andere dodelijke of invaliderende ziekten die vooral mensen in de ontwikkelingslanden treffen.
"Met de bestaande diagnosetest kunnen we slechts in de helft van de gevallen bepalen of een patiënt al dan niet tuberculose heeft. Bij mensen die gecoïnfecteerd zijn met tbc en HIV en bij kinderen is de test zelfs nog minder betrouwbaar. Er bestaat nog altijd geen eenvoudige, doeltreffende test om deze patiënten te diagnosticeren en op te volgen”, aldus dr. Tido von Schoen-Angerer, R&D-coördinator van de AZG-campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen. “We willen geen tweederangsgeneeskunde beoefenen gewoon omdat de meeste van onze patiënten in de arme landen leven. Wat we nodig hebben, is een medische innovatiecultuur die tegemoetkomt aan de behoeften van verwaarloosde patiënten, en we vinden dat de regeringen daar dringend werk van moeten maken.”
De voorbije jaren is het besef gegroeid dat er een onevenwicht is inzake gezondheids-R&D. Vandaar dat er nieuwe partnerschappen tussen de publieke en privé-sectoren en andere initiatieven gelanceerd zijn om enkele van de uitdagingen aan te pakken voor de preventie, diagnose en behandeling van verwaarloosde ziekten. Hoe nuttig elk van deze initiatieven ook zijn, ze zijn niet de oplossing. De strijd tegen verwaarloosde ziekten blijft ondoeltreffend en krijgt absoluut te weinig middelen. Ze is te zeer afhankelijk van liefdadigheid, wat geen goede aanpak is voor een mondiaal probleem. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft tot nog toe van R&D nog altijd geen duidelijke prioriteit gemaakt.

Er zijn veel meer middelen nodig om de ambitieuze en tijdrovende inspanningen te leveren die vereist zijn voor gezondheids-R&D die naam waardig. Zo moet er onder meer massaal en op lange termijn geïnvesteerd worden in basiswetenschappelijk onderzoek.
“Het probleem kan onmogelijk opgelost worden zonder het huidige falende winst- en patentgerichte R&D-systeem aan te pakken”, verklaarde dr. von Schoen-Angerer.
Elk jaar gaat er wereldwijd meer dan 100 miljard dollar naar gezondheidsonderzoek, terwijl er drie miljard dollar nodig is voor de strijd tegen verwaarloosde ziekten. Er worden dus duidelijk verkeerde prioriteiten gelegd. Vandaag worden de R&D-kosten vooral betaald met de verkoop van geneesmiddelen. Dat heeft tot gevolg dat de geneesmiddelen en diagnosetests onbetaalbaar zijn voor de armen en dat er geen markt is voor verwaarloosde ziekten.
“De regeringen moeten totaal andere financieringsmechanismen ontwikkelen om het evenwicht te herstellen”, aldus nog dr. von Schoen-Angerer.