Sociale media

  • NL
Open the menu

Ministers van Volksgezondheid keuren vernieuwende resolutie goed


AZG verheugt zich over het akkoord over essentiële medische R&D (onderzoek en ontwikkeling) dat op zaterdag 2 mei 2006 uit de bus kwam tijdens de Wereldgezondheidsvergadering. De resolutie die de ministers van Volksgezondheid goedkeurden tijdens hun jaarlijkse top is een beslissende stap vooruit. De regeringen zijn namelijk bereid om te discussiëren over een actieplan dat de huidige crisis in de R&D-sector moet aanpakken en de aanbevelingen moet uitvoeren uit het rapport van de Commissie intellectuele-eigendomsrechten, innovatie en volksgezondheid (CIPIH).

"Het huidige systeem, dat gebaseerd is op patenten en hoge geneesmiddelenprijzen om het wetenschappelijk onderzoek te financieren, is niet bevorderlijk voor het onderzoek naar tal van sanitaire noodsituaties, vooral in de ontwikkelingslanden. Daardoor raken miljoenen patiënten niet aan de nodige geneesmiddelen", aldus Ellen ’t Hoen van de AZG-campagne "Toegang tot basisgeneesmiddelen". "Zonder politieke wil kunnen we nooit de schrijnende tekorten in de medische research en de gebrekkige toegang tot innovatie aanpakken. Op de Wereldgezondheidsvergadering hebben een aantal ministers van Volksgezondheid hun verantwoordelijkheid opgenomen en benadrukt dat ze onderzoeksprioriteiten willen vastleggen en mechanismen willen uitwerken om de ontwikkeling van nieuwe producten te financieren en deze innovaties voor iedereen toegankelijk te maken."
De landen hebben een resolutie goedgekeurd die gebaseerd is op het oorspronkelijke voorstel van Kenia en Brazilië. Daarmee hebben ze zich akkoord verklaard om "… een versterkt en duurzaam systeem uit te werken voor medische R&D die afgestemd is op de basisbehoeften" en niet alleen gericht is op rendabiliteit, om op die manier te voldoen aan de verwachtingen van de patiënt.
"Voor het eerst komt er een maatregel die de omvang erkent van de problematiek en van de behoeften die we elke dag vaststellen in onze programma's", verklaart dr. Tido von Schoen-Angerer, directeur R&D van de campagne "Toegang tot basisgeneesmiddelen". "Het is een eerste, cruciale stap, waardoor we nieuwe manieren kunnen ontwikkelen om R&D te stimuleren voor gezondheidsproblemen die de farma-industrie tot nog toe heeft genegeerd."
Het rapport van de CIPIH werd in april 2006 gepubliceerd en bewijst nogmaals de tekortkomingen van het huidige systeem, waarbij uitsluitend geïnvesteerd wordt in de meest winstgevende niches en waardoor de middelen niet kunnen worden afgestemd op de totale medische behoeften.