Sociale media

  • NL
Open the menu

Mentale gezondheidszorg, onderdak en basishulpgoederen


Interview met Tony Marchant, noodhulpcoördinator in Chengdu, provincie Sichuan

Wat zijn de belangrijkste noden van de mensen in Sichuan vandaag?
Bij uitgebreide evaluaties in de getroffen regio, hebben AZG-teams vastgesteld dat de hulprespons wat betreft voedsel, water, sanitatie en hygiëne ruim volstaat op de meeste plaatsen. Meer dan 5 miljoen mensen raakten dakloos door de aardbeving, de nood aan onderdak is dus enorm. In nauwe samenwerking met het Chinese Rode Kruis, verdeelde AZG 4560 tenten en plastic zeilen aan dakloze families. Veel overlevenden zijn niet allen hun huis en bezittingen kwijt, maar ook hun vrienden en/of familie. Veel mensen zijn nog in shock na de vreselijke ervaring van de aardbeving. Ze hebben duidelijk nood aan psychologische ondersteuning.  
Zijn er specifieke groepen die nood hebben mentale gezondheidszorg?
Wanneer we praten met overlevenden, hebben ze de neiging te zeggen dat alles goed gaat en dat ze de situatie aankunnen. Woensdag zagen we een oude vrouw die ons vertelde dat ze zich goed voelde en dat we ons met de anderen konden bezighouden. Maar toen we vragen begonnen te stellen, kwamen er erg snel tranen. Diezelfde dag kwam een bulldozerchauffeur op consultatie bij een van onze psychologen. Sinds de aardbeving was hij bezig geweest met het ruimen van lichamen uit het puin, en hij voelde zich erg slecht. Hij had nachtmerries over zijn verschrikkelijke dagelijkse ervaringen.
Er zijn veel specifieke groepen die hulp nodig hebben: schoolkinderen, omdat veel schoolgebouwen zijn ingestort en veel kinderen hun klasgenootjes en hun ouders verloren; bejaarden, omdat deze groep soms wordt vergeten; gehandicapte patiënten die zwaargewond raakten, en voor wie het misschien nog moeilijker is om hun leven terug op te nemen en met de situatie om te gaan.
Hoe zal AZG de bevolking van Sichuan helpen met mentale gezondheidszorg?
AZG-psychologen hebben hun steun aangeboden in referentieziekenhuizen en leiden medisch personeel op om psychologische eerste hulp te bieden aan de patiënten.
Een team van 4 psychologen zal aan het werk gaan op twee locaties waar zich na de aardbeving ontheemden hebben verzameld. In Long Men, in de stad Pengzhou, een bergachtig gebied waar zo’n 10.000 mensen in 10 tijdelijke nederzettingen leven, zullen we naast de medische faciliteiten een tent opzetten waar 3 AZG-psychologen consultaties en counselling zullen verstrekken. Een ander team zal starten met psychologische ondersteuning in een ander tijdelijk kamp met eveneens zo’n 10.000 ontheemden in Hanwang, in de stad Mianzhu.
Tegelijkertijd gaan de AZG-teams verder met het leningen van de basisnoden van de mensen in de getroffen gebieden Long Men en Hanwang. Indien nodig zullen we nog meer tenten, basisgoederen als waskommen, en zelfs kleren uitdelen.
Volstaat de plaatselijke hulpactie om alle noden te dekken?
Bij de vele noodsituaties waar ik getuige van ben geweest, zag ik nooit dit sort hulpactie van de nationale autoriteiten.  Bovendien is er een enorme sociale mobilisatie ontstaan. Vrijwilligers komen naar het getroffen gebied en bieden hun hulp aan. Bij een grootschalige ramp als de aardbeving in Sichuan, heb je soms enorme noden die niet worden gelenigd. Maar hier zijn slechts weinig hiaten, vooral op vlak van mentale gezondheid, basishulpgoederen en onderdak. AZG probeert deze leemtes op te vullen.
Op medisch vlak biedt AZG klinische en chirurgische ondersteuning aan de ziekenhuizen in Guanghan en Hanwang. Een team van 3 nefrologen van de Internationale Vereniging voor Nefrologie, deelden hun expertise wat betreft nierproblemen die te maken hebben met een grote druk op spierweefsel. Deze nierspecialisten werken in drie van de grootste ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Chengdu en in een tijdelijk referentieziekenhuis in Guanghan.
Is er drie weken na de aardbeving al sprake van enige heropbouw?
Tot nog toe hingen de mensen volledig af van hulp van de regering en van nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties. De eerste fase – de reddingsoperaties – zijn bijna afgerond. We zien als tekens van heropbouw – er zal worden gestart met de bouw van prefab huizen, scholen en algemene infrastructuur. Desalniettemin zijn veel overlevenden alles kwijt en zullen ze voorlopig afhankelijk blijven van de hulp van de regering en NGO’s om deze enorme ramp te boven te komen. Het zal ongetwijfeld jaren duren voor de mensen het normale leven kunnen hervatten.
Wat is AZG nu van plan?
AZG blijft in Sichuan en zal zich voornamelijk richten op mentale gezondheid en de distributie van hulpgoederen. We voerden medische activiteiten uit in de reddingsfase, waaronder nefrologie, chirurgie en interne geneeskunde, maar deze noodhulpactiviteiten worden nu beëindigd. AZG blijft de situatie echter op de voet volgen op vlak van extra medische en basisnoden van de slachtoffers van de aardbeving.