Sociale media

  • NL
Open the menu

Meer hulp voor Noord-Kivu


Terwijl de gevechten tussen de verschillende gewapende groepen in Noord-Kivu onverminderd doorgaan, versterken de AZG-teams hun hulpverlening aan de ontheemden en aan de bevolking die hen onderdak biedt. De medische noden in dit gebied waren al enorm en namen door het conflict alleen maar toe.

In bepaalde districten treffen de medewerkers van AZG massaal veel ondervoede kinderen aan. Duizenden inwoners sloegen op de vlucht en wonen in kampen met schaarse voedselvoorziening, of bij gastgezinnen waar de sowieso al beperkte middelen over nog meer hoofden moeten worden verdeeld. Wie in zijn woning achterbleef, is gewoon te bang om nog naar buiten te gaan en het land te bewerken. Dat betekent dat de meeste inwoners haast volledig afhankelijk zijn van de kans die hulporganisaties zien om hen voedsel te bezorgen.

De verschillende groeperingen die de uiteenlopende delen van Noord-Kivu controleren maken de verplaatsingen van de AZG-teams behoorlijk lastig. Soms moeten volledige teams voor hun eigen veiligheid worden geëvacueerd, waardoor de medische activiteiten worden opgeschort. In de mate van het mogelijke worden mobiele klinieken ingezet en zorgen de AZG-medewerkers voor de materiaal- en medicijnenbevoorrading van de gezondheidscentra in de verschillende districten. Die centra vallen echter vaak ten prooi aan plunderingen waarbij het materiaal wordt gestolen of vernield.

De medische teams blijven de slachtoffers van de gevechten zo goed mogelijk bijstand bieden. De situatie is erg gespannen en de burgerbevolking krijgt het tijdens de opstoten van geweld het hardst te verduren. Op 10 november werd een stadje in het District Masisi, waar AZG een gezondheidscentrum en ziekenhuis steunt, aangevallen. Daarbij vielen zeven doden en nog eens zes gewonden - allemaal burgerslachtoffers. Op 13 november dreven gevechten de bewoners van het kamp in Mugunga, even buiten Goma, op de vlucht. Bij hun terugkeer konden heel wat kampbewoners enkel vaststellen dat hun tijdelijke woningen systematisch waren geplunderd. Zo waren onder meer de plastic zeilen verdwenen, hun enige bescherming tegen de regen en wind.

AZG ACTIVITEITEN IN NOORD-KIVU


AZG is momenteel met 425 Congolese en 45 internationale medewerkers actief in Noord-Kivu, meer bepaald in de districten Rutshuru, Masisi, Lubero, Walikale en Goma. In oktober startte AZG een nieuw project op in het Ugandese kamp Nyakabanda waar de organisatie hulp biedt aan naar schatting 13.000 vluchtelingen afkomstig uit het oosten van de DRC.


HET DISTRICT RUTSHURU
Het Stedelijk Gebied van Rutshuru

In Rutshuru beheert AZG sinds augustus 2005 een ziekenhuis met 200 bedden. AZG biedt secundaire gezondheidszorg, waaronder chirurgie, medische zorg, pediatrie en gespecialiseerde zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. In de derde week van oktober steeg het aantal ziekenhuisopnames met 50 procent. Het AZG team reageerde door de opnamecapaciteit op te voeren; zo kwamen er meer tenten, werd er meer personeel ingeschakeld en werd ook de apotheek bijkomend bevoorraad. Het aantal chirurgische ingrepen steeg in de maand oktober tot 330, tegenover een maandelijks gemiddelde van 220 sinds januari 2007.
Sinds begin september werkte AZG aan de renovatie en heropening van drie gezondheidscentra in de gezondheidzone Binza, die in februari de deuren sloten. In Buramba, Katwiguru en Kiseguru verrichtte de organisatie tot nog toe 5800 consultaties.
Om de gestage stroom van duizenden vluchtelingen te helpen, stuurde AZG medische teams om mobiele klinieken op te zetten in scholen, verlaten gezondheidscentra of in tenten waar basisgezondheidszorg wordt verstrekt. Meer ernstige gevallen worden doorverwezen naar het ziekenhuis van Rushuru. De mobiele teams van AZG verrichtten al meer dan 2.000 consultaties in Kabaya, Kinyandoni, Rugare, Katale en Karembi. Nadat in sommige gebieden van Noord-Kivu mazelen uitbraken, startte AZG medio november een vaccinatiecampagne voor kinderen. Die campagne diende door het aanhoudende geweld in het District Rutshuru intussen te worden gestaakt.

HET DISTRICT MASISI
De Stad Masisi

Door het oplaaiende geweld en de grotere stroom vluchtelingen zag AZG zich einde augustus genoodzaakt een nieuw project in Masisi, zo'n 80 km ten westen van Goma op te starten. De noodhulp richtte zich aanvankelijk op oorlogschirurgie. AZG legde zich ook toe op de verbetering van de omstandigheden in het ziekenhuis. De douches en toiletten werden gerepareerd, elektriciteit werd geïnstalleerd en de nieuwe apotheek en het voedingscentrum werden geopend. De ziekenhuiscapaciteit werd opgevoerd van 72 naar 120 bedden.

In het ziekenhuis en gezondheidscentrum leggen vijf internationale medewerkers zich toe op noodchirurgie en op voedingshulp. Sinds september voerde het chirurgisch team 278 ingrepen uit. 163 daarvan hadden betrekking op oorlogswonden. Op 10 november vielen er bij een aanval op de naburige stad Lushebere zeven doden en zes gewonden. AZG bracht de gewonde patiënten over naar het ziekenhuis van Masisi waar ze werden geopereerd en nu ter plaatse herstellen.

In het gezondheidscentrum staat AZG de medewerkers van het Ministerie van Gezondheid tijdens de consultaties bij. Sinds begin oktober zag dit centrum al meer 7000 patiënten. De klachten betroffen overwegend malaria, infecties van de urine- en luchtwegen en wormen.

Tijdens een controle in oktober van kinderen jonger dan vijf jaar in Masisi bleek 10% van de doelgroep ondervoed. Daarom startte AZG een ambulant voedingsprogramma dat zich richt op een doelgroep van 1200 kinderen. Een gebrek aan transportmiddelen en de onveilige wegen maken het de plaatselijke bevolking erg moeilijk om naar het ziekenhuis van Masisi te komen, en dus trekt een mobiel AZG team naar de verschillende steden rond Masisi – Bugari, Mushaki en Lushebere – om er voedsel en medische zorgen aan ondervoede kinderen toe te dienen.


Het gebied Mweso en Kitchanga

Sinds AZG haar activiteiten in het gezondheidsdistrict Mweso in februari 2007 aanvatte, zag de organisatie zich al verschillende malen verplicht haar hulpverlening op te schorten. Op 17 oktober kon een klein team naar het gebied terugkeren en steun bieden aan het St. Benoit ziekenhuis in Kitchanga. Vandaag beschikt het ziekenhuis over een volledig team van vijf internationale en acht Congolese medewerkers die het Ministerie van Gezondheid bijstaan in het verschaffen van elementaire gezondheidszorgen en medische verzorging voor ondervoede kinderen. Dagelijks vinden hier meer dan 100 consultaties plaats. AZG steunt ook een Congolese organisatie, SOPROP, die slachtoffers van seksueel geweld medische zorgen verstrekt en adviseert.
Tot oktober steunde AZG vier ziekenhuizen van het Ministerie van Gezondheid in Bukama, Kashuga, Kalembe en Jardin Thécole de Ngeri (JTN). Na herhaalde plunderingen van de ziekenhuizen besliste AZG echter om de bevoorrading te beperken. Wanneer de veiligheid voldoende is gegarandeerd, trekken mobiele teams twee keer in de week naar de ziekenhuizen om er medische zorgen te verstrekken en de vereiste medicijnen en ander materiaal aan te voeren. De afgelopen twee maanden slaagden de teams van AZG er zelfs niet in JTN te bereiken en vernamen ze dat de hele bevolking op de vlucht was geslagen. Onlangs startte AZG de steun op aan een ziekenhuis in het Kilolirwe IDP kamp. In het kader van dit project verstrekt de organisatie medische zorgen aan de ontheemden en de gastbevolking. Omdat het gezondheidsdistrict Mwezo niet stabiel is, zal AZG haar steun aan de snel veranderende situatie aanpassen.


HET DISTRICT GOMA


Het aantal kampbewoners rond Goma wordt geschat op 45.000. Daarnaast vonden nog vele duizenden andere vluchtelingen onderdak bij gastgezinnen. Samen met het Ministerie van Gezondheid tracht AZG de cholera-epidemie in te dijken en de slachtoffers te verzorgen. Cholera is in DRC endemisch. Dat de teams van AZG ieder jaar een aantal choleragevallen in Noord-Kivu aantreffen, is helemaal niet vreemd. De toevloed van 45.000 vluchtelingen die leven in overvolle kampen met beperkte hygiëne doet het aantal choleragevallen echter boven het normale uitstijgen.

Op 24 september opende AZG een centrum voor de behandeling van cholera (CTC) op een centrale plaats tussen de grootste 4 kampen. De teams steunen ook een kleiner CTC in het ziekenhuis van Goma, en CTC’s in vier gezondheidscentra – twee in Goma zelf en twee in de naburige stad Saké. Tot dusver werden 1.100 personen behandeld en werden er slechts vier overlijdens geregistreerd.


UGANDA


De grensoverschrijdende mobiele klinieken van het Ugandese Kisoro die ook opereren in drie locaties in het oosten van de DRC – Jomba, Chengerero en Bunagana –  moesten door de gewelddadige schermutselingen op 19 en 20 oktober hun activiteiten staken. De teams hopen hun activiteiten op 3 december te kunnen hervatten. De medewerkers blijven verdere steun verlenen aan om en bij de 13.000 bewoners die naar het Nyakabanda kamp in Uganda vluchtten, op zowat 15 km van de grens met DRC. Zes internationale en om en bij de 50 Congolese medewerkers bouwden voorlopig onderdak, latrines en verstrekken schoon water en sanitaire voorzieningen. AZG is de enige organisatie die medische zorgen in het kamp verstrekt. De medewerkers van het gezondheidscentrum van AZG zien per dag tussen de 100 en 150 patiënten die op raadpleging komen met klachten van diaree of infecties van de luchtwegen. Zwaar zieke patiënten worden overgebracht naar het ziekenhuis van Kisoro op 20 minuten rijden. Hulpverleners volgen de patiënten op, waaronder ondervoede kinderen die nood hebben aan extra voeding. Onlangs nog hielpen de teams van AZG de plaatselijke overheid voor gezondheid en sanering bij het vaccineren van 5030 kinderen tussen de zes maanden en vijftien jaar tegen mazelen en polio.
 
AZG werkt sinds 1981 in de Democratische Republiek Congo.